Programa electoral
PER LA CONVIVÈNCIA, EL SENTIT COMÚ I LA UNIÓ
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA/2017
Introducció
Posar fi al monotema del procés per obrir una nova etapa de convivència, estabilitat econòmica i democràcia a Catalunya
Veure informacióAmagar informació

Som més catalans que volem treure profit del progrés, la reconciliació i l’estabilitat per la qual van lluitar tant els nostres pares i avis. La majoria dels catalans no volem canviar de passaport, sinó que volem continuar sent catalans, espanyols i europeus. Tanmateix, els polítics separatistes estan trencant tot allò que hem construït junts: la convivència, l’economia i les institucions democràtiques.

La política de catalans bons i dolents del separatisme ha portat la divisió i l’enfrontament entre ciutadans, la qual cosa provoca una fractura profunda entre familiars i amics. Aquesta divisió afecta la vida diària dels catalans i la llibertat a l’hora d’expressar les opinions i els sentiments. La societat catalana és dividida en dos i aquesta fractura trigarà molt de temps a recompondre’s.

Alhora, l’obsessió nacionalista ha estat acompanyada d’un abandó deliberat del seny pel que fa a l’economia, la qual cosa està fent perdre a tothom molt de temps, diners i oportunitats. En els darrers anys l’economia catalana ha empitjorat de manera molt alarmant: la taxa d’atur se situa entre les més altes de l’OCDE, el deute s’ha disparat, hi ha hagut una fugida massiva d’empreses i bancs, s’ha deixat d’invertir en innovació i tots els índexs de competitivitat, corrupció i qualitat institucional han empitjorat. Sense estabilitat jurídica les empreses no poden funcionar ni defensar els interessos dels clients. En les últimes setmanes més de 2.500 empreses, la qual cosa representa més d’una tercera part de l’economia de Catalunya i el 85 % del valor borsari. Entre aquestes empreses, totes les multinacionals principals i els bancs més grans han mogut la seu social a altres llocs d’Espanya.

A més a més, s’han destinat quantitats ingents de recursos públics i d’energies per a trencar amb la resta d’Espanya i a construir el seu «Estat propi» a compte dels diners de tots els catalans. Durant anys els catalans hem finançat, mitjançant els nostres impostos, xarxes clientelars extenses de propaganda nacionalista i casos de corrupció, mentre tots els indicadors econòmics i socials es deterioraven. L’economia no pot dependre dels capricis d’un govern arbitrari que se salta les lleis i que està disposat, per mitjà de decisions unilaterals de ruptura, a dinamitar l’estabilitat en favor de la independència.

Al capdavall, els problemes reals de tots els catalans no han estat la preocupació dels polítics separatistes. Els serveis públics essencials per als ciutadans com la sanitat, l’ensenyament o els serveis socials han empitjorat. Catalunya és la comunitat autònoma d’Espanya amb més barracons a les escoles. Les llistes d’espera als hospitals han augmentat. El finançament per a la dependència ha caigut. Les desigualtats pel que fa a la renda són més grans i l’atur de llarga durada és a prop de batre rècords històrics.

Finalment, Catalunya ha patit una crisi institucional profunda sense precedents en la nostra història democràtica. Mitjançant el desafiament constant dels polítics separatistes a la Constitució espanyola, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i al conjunt de les lleis democràtiques, han suspès de facto l’autonomia de Catalunya. S’han violat els drets de la majoria dels catalans posant el Parlament de Catalunya, el qual pertany a tots els ciutadans, tan sols al servei dels interessos separatistes del Govern. A més, els polítics separatistes s’han cregut que poden situar-se per damunt de l’ordenament jurídic. Sens dubte, costarà molt superar el mal que han fet al conjunt de les institucions catalanes i a les lleis democràtiques.

 

Per tot això, ha arribat el moment de posar fi al procés i obrir una nova etapa de seny. És el moment de guarir les fractures provocades per més de 30 anys de nacionalisme per tal de tornar a unir tots els catalans en un projecte comú dins d’Espanya i d’Europa.

Els catalans mereixem un nou govern que uneixi els ciutadans, assenyat, sense corrupció i que respecti les lleis democràtiques, és a dir, un govern que es preocupi dels problemes reals de tothom, que atengui i reivindiqui les seves demandes legítimes, que millori els serveis públics, que jugui fort pels joves i que protegeixi la gent gran, que garanteixi la cobertura sanitària i un ensenyament en llibertat i de qualitat. En definitiva, cal un govern que no estigui obsessionat a separar-nos dels nostres compatriotes. Hem d’encetar una nova etapa per a una nova Catalunya plural, d’oportunitats i que miri al futur.

El programa que es presenta a continuació conté les 10 prioritats principals de Ciutadans.

Decàleg
 1. Posarem fi al procés separatista, recuperarem la normalitat i l’autonomia de Catalunya i treballarem per restablir la convivència de tots els catalans. L’estratègia de divisió i de confrontació del separatisme ha provocat fractures emocionals, socials i econòmiques profundes a Catalunya. Així, el nostre objectiu és restablir l’estabilitat i tranquil·litat a la ciutadania i recuperar un horitzó de lleialtat d’unió i estabilitat institucional per garantir el progrés econòmic i social de Catalunya. Tornarem a participar en tots els òrgans de cooperació de l’Estat i amb les comunitats autònomes, i defensarem el diàleg, la negociació i el consens com a vies per emparar els interessos i les reivindicacions legítimes de tots els catalans.

 2. Posarem en marxa un pla de xoc per al retorn de les empreses que se n’han anat de Catalunya per culpa del separatisme. Cap període de la història democràtica recent de Catalunya no ha estat tan nociu per a l’economia catalana com el que han protagonitzat els successius governs independentistes. Hem viscut una fugida d’empreses sense precedents a la nostra terra que afecta també pimes i autònoms. Volem que tornin les empreses que se n’han anat i que moltes més empreses vulguin emprendre i generar riquesa a Catalunya en el futur. Ho aconseguirem mitjançant l’aprovació urgent d’un pla de xoc per a la tornada de les empreses, el qual, juntament amb un programa ambiciós d’incentius fiscals, financers i administratius, restablirà la seguretat jurídica i la confiança en l’economia catalana.

 3. Suprimirem totes les «estructures d’Estat» i impulsarem un pacte per la priorització de les polítiques socials a Catalunya. Els successius governs separatistes han dedicat quantitats desmesurades de diners de tots els catalans a finançar xarxes clientelars extensíssimes, institucions i estructures d’Estat paral·leles amb l’únic objectiu d’afavorir la propaganda separatista. Per això, farem una auditoria integral de la despesa pública, eliminarem tots i cadascun dels «xiringuitos» polítics destinats a promoure l’independentisme i suprimirem totes les duplicitats i estructures administratives innecessàries per posar fi a aquesta despesa i poder millorar la malmesa qualitat dels serveis públics. Tancarem el Diplocat, el lobby que han fet servir els independentistes amb els diners de tothom, i dedicarem tots els esforços exteriors a la promoció de les nostres empreses, la nostra cultura i de les oportunitats que ofereix la nostra terra a l’estranger.

 4. Lluitarem contra la corrupció i posarem fi per sempre a la cultura del «3 per cent» en la contractació pública. Els polítics separatistes van inventar l’«Espanya ens roba» mentre uns quants buidaven les butxaques dels ciutadans mateixos per mitjà de corrupció. Lluitarem per aconseguir que tots els contractes s’adjudiquin mitjançant procediments oberts a la competència, complint els principis de publicitat, neutralitat, transparència i bona gestió. Establirem una separació entre les decisions polítiques i les tècniques, durem a terme rotacions del personal responsable dels informes tècnics d’adjudicació per evitar que es generin xarxes clientelars i prohibirem que els càrrecs polítics i nomenats a dit formin part de les juntes i meses de contractació.

 5. Abaixarem el tram autonòmic de l’impost sobre la renda a la classe mitjana treballadora. Catalunya aplica la major pressió fiscal de tot el país als ciutadans que se situen en els trams baixos i mitjans de renda: els catalans amb menys recursos són els espanyols que més impostos paguen en el tram autonòmic de l’IRPF. Els partits separatistes han portat a terme retallades socials dràstiques que han perjudicat sobretot els que menys tenen. Abaixarem els primers trams de l’IRPF per equiparar els impostos que paguen els catalans a la mitjana nacional i tornar-los tot l’esforç que han hagut de suportar durant la crisi i durant el fracassat procés independentista. A més, reduirem les traves i eliminarem barreres als emprenedors.

 6. Tindrem uns mitjans de comunicació públics neutrals, plurals i al servei de tots els catalans. El nacionalisme ha convertit els mitjans de comunicació públics que paguem tots els catalans en un instrument més del Govern separatista. Cada vegada hi ha més catalans que s’han desvinculat d’uns mitjans de comunicació públics que no respecten la pluralitat política que existeix a Catalunya. Treballarem per uns mitjans de comunicació públics que es fonamentin en els principis de neutralitat, pluralitat i respecte, perquè estiguin al servei dels ciutadans i no al servei de cap ideologia política.

 7. Garantirem una educació pública de qualitat i trilingüe, en què no es polititzi els nostres fills. Volem una educació pública que ensenyi els nostres joves a pensar i no què pensar. Per això, treballarem per aconseguir una escola pública de qualitat, on s’eduqui en llibertat i es formi els alumnes en català, castellà i anglès. Així mateix, reduirem les taxes d’abandonament escolar primerenc per sota del 10 % abans de 2020 mitjançant un programa dirigit a augmentar el nombre de professors de suport als centres amb alumnes d’entorns desfavorits i atenent la diversitat. Posarem en marxa un pla per a posar fi als barracons, els quals afecten més de 20.000 estudiants a Catalunya. Incrementarem en un 50 % les places disponibles d’educació infantil de 0 a 3 anys, avançarem fermament cap a la universalització i en garantirem la gratuïtat per a les famílies amb menys recursos.

 8. Revolucionarem els sistemes d’orientació, formació i reintegració de desocupats per reduir a la meitat l’atur de llarga durada a Catalunya. Els governs separatistes han fracassat en la tasca d’oferir oportunitats als aturats a Catalunya i els nivells d’atur de llarga durada se situen en màxims històrics. Cal reformular de manera integral les polítiques actives ineficients del Govern, amb nous programes d’elaboració de perfils i d’orientació, i implementar sistemes d’avaluació de les polítiques d’ocupació per a oferir oportunitats reals als treballadors. Així mateix, implementarem el xec-formació aconseguit per Ciutadans en la negociació dels Pressupostos Generals de l’Estat, perquè els aturats puguin adquirir directament la formació que més s’adapti a allò que necessiten.

 9. Reduirem les llistes d’espera a la sanitat pública: baixarem el temps mitjà d’espera per a una visita a l’especialista en un 20 % i aprovarem un pla integral per a la millora del sistema públic de salut de Catalunya. Revertirem les retallades que s’han fet en els darrers anys en el sistema públic de salut a Catalunya i obrirem els centres sanitaris que s’han tancat sense justificació. Prioritzarem la transparència com a base de la gestió de tots els centres sanitaris de Catalunya, perquè tots els pacients sàpiguen quant de temps trigaran a ser atesos o quin lloc ocupen en la llista d’espera. Introduirem indicadors objectius de qualitat actualitzats, auditables, comparables i d’accés públic, per garantir que els valors fonamentals que centrin la política sanitària siguin la qualitat i l’equitat entre tots els ciutadans.

 10. Impulsarem el Corredor del Mediterrani com a infraestructura de transport estratègica per a Catalunya, el conjunt d’Espanya i Europa. El retard desmesurat que acumulen les obres del Corredor demostra que mai no va ser una prioritat ni per al PP ni per al PSOE. Van preferir invertir en carreteres sense cotxes o aeroports sense avions que han pagat tots els ciutadans de la butxaca. Els partits nacionalistes centrats en la desconnexió tampoc no han estat capaços d’aconseguir avançaments o millores amb la seva actitud de confrontació. Ens comprometem fermament a la finalització de les obres del Corredor Mediterrani per impulsar el transport de passatgers i mercaderies, i com a mitjà imprescindible per potenciar el creixement econòmic i la connexió de Catalunya amb la resta d’Espanya i el món. També ens comprometem a millorar una vegada per totes el sistema de Rodalies i a aconseguir un sistema de carreteres modern, amb menys punts negres i amb menys peatges.

I
Aturar el procés: recuperar la convivència, l’economia i les institucions
Veure informacióAmagar informació

Necessitem girar full d’una vegada per a posar fi als anys de procés i de divisió, perquè l’única cosa ha aconseguit ha estat trencar la convivència entre catalans, provocar una fugida massiva i sense precedents d’empreses i pimes, i ha portat Catalunya a la pitjor crisi social, econòmica i institucional de la història democràtica.

El procés separatista ha trencat la convivència entre els catalans i ha provocat una fractura social entre amics, familiars i companys de treball. El projecte de separació i de divisió del nacionalisme ha enfrontat conciutadans, en diferenciar entre catalans bons i dolents.

En l’àmbit econòmic, l’aventura separatista per treure els catalans d’Espanya i de la Unió Europea ha provocat la fugida de més de 2.500 empreses i pimes i ha generat preocupació i inestabilitat als comerciants, emprenedors i empresaris que veuen com la seva terra perd oportunitats per culpa d’uns polítics irresponsables.

El conjunt dels catalans no pot permetre deixar el seu futur en mans d’un projecte els líders del qual han degradat les institucions d’autogovern fins a uns límits sense precedents. Han violat totes les lleis democràtiques, i han liquidat així l’Estatut d’Autonomia i la Constitució espanyola, i han malmès greument la imatge exterior de Catalunya amb un rebuig unànime en el pla internacional. 

Els catalans han de fer front a problemes i reptes molt més importants que són comuns als de la resta d’espanyols. La solució als problemes dels catalans no passa per un canvi de passaport, sinó per un canvi de govern.

 

1. Girarem full del procés, restablirem l’autonomia de Catalunya i recuperarem la convivència a Catalunya 

 1. Restablirem l’autonomia de Catalunya i treballarem per recuperar la convivència i unir tots els catalans. Les institucions catalanes han de representar tots els catalans i treballar per a ells, no sols per al separatisme. Ni el president, ni el Govern ni el Parlament de Catalunya són per sobre de la llei ni tampoc tenen cap dret a engegar a rodar l’autonomia de Catalunya que tant d’esforç hem fet entre tots per construir. Recuperarem la convivència en la societat catalana en governar per a tots els catalans sense importar les idees polítiques.

 2. Catalunya tornarà a participar en tots els òrgans de cooperació de l’Estat amb les CA, començant per la Conferència de presidents. Catalunya no pot continuar perdent oportunitats ni deixar reformes al calaix. Cal que recuperem la nostra presència en els òrgans de cooperació de l’Estat i el diàleg amb el Govern d’Espanya i la resta de CA. Els partits independentistes han renunciat a l’obligació de defensar els interessos dels catalans. Abandonarem l’estratègia de confrontació del separatisme, i defensarem el diàleg, la negociació i el consens com a vies per emparar els interessos i les reivindicacions legítimes de tots els catalans. 

 3. Liderarem la reforma del model de finançament autonòmic defensant els interessos de tots els catalans. És urgent actualitzar el model de finançament autonòmic que el Govern d’Espanya ha estat incapaç d’abordar. La reforma ha d’aconseguir un nou model de finançament autonòmic més just que garanteixi un repartiment equitatiu dels recursos entre totes les CA en funció de les necessitats reals, més transparent, més just i que estimuli la corresponsabilitat fiscal entre totes les administracions. Set milions i mig de catalans no mereixen que el president de la Generalitat de Catalunya es negui a participar en els fòrums per discutir el nou model de finançament i després es queixi que no es té en compte la veu dels catalans. 

 4. Impulsarem la reforma de la Constitució per actualitzar-ne el contingut i promoure un canvi a millor per a tots els espanyols. L’aprovació de la Constitució de 1978 va suposar l’inici de l’etapa amb més benestar i prosperitat de la història del país. Els seus èxits i avenços en el pla polític, social i econòmic són indubtables. La millor manera de defensar aquest llegat és impulsar reformes per corregir les mancances del model actual i millorar la vida de tots els espanyols.

2. Desmuntarem les «estructures d’Estat» i els «xiringuitos» de l’independentisme i en dedicarem els recursos a finançar els serveis públics de tots els catalans

 1. Farem una auditoria integral i independent de la gestió i de la despesa pública per incrementar-ne l’eficiència i estalviar en despeses supèrflues per poder destinar-les a millorar el finançament dels serveis públics essencials. Identificarem les duplicitats administratives i suprimirem les entitats i els organismes que siguin innecessaris, sobretot aquells que només es van crear per sostenir i promoure la causa independentista.

 2. Garantirem que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) estigui al servei de tots els ciutadans i no només de la causa independentista. L’ATC es va crear l’any 2007 per recaptar els impostos de la Generalitat, però durant els últims anys els partits separatistes han volgut convertir-la en una «hisenda pròpia». Volem garantir que l’ATC exerceixi les competències que té assignades sense que hi hagi cap dubte sobre la seva legalitat per tornar la seguretat jurídica a tots els ciutadans i empreses de Catalunya. Així mateix, en potenciarem la coordinació amb l’Agència Tributària de l’Estat amb l’objectiu de reforçar la lluita contra el frau fiscal perquè cap defraudador quedi impune.

 3. Suprimirem el Diplocat, el lobby amb què els partits independentistes s’han dedicat a vendre separació i ruptura a l’exterior. El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), creat el 2012, ha estat una de les principals eines de la propaganda separatista a l’exterior. Ha dedicat el seu pressupost de més de 2 milions d’euros exclusivament a difondre les mentides del procés en l’àmbit internacional i per intentar comprar suports públics a la causa independentista. Tancarem el Diplocat i reprendrem una acció exterior al servei de tots els catalans i de la promoció dels interessos de debò, no per mantenir un «xiringuito» d’alt cost per a les butxaques dels catalans que només parla de com aixecar fronteres al segle xxi i que ha afectat negativament la imatge de Catalunya al món.

3. Uns mitjans de comunicació públics neutrals, plurals i al servei de tots els catalans

 1. Acabarem amb la publicitat institucional repartida a dit per a finançar mitjans afins a la causa independentista. Tan sols aquest any s’han repartit més de 30 milions com a publicitat institucional a mitjans de comunicació que s’han dedicat a afavorir intencionadament el procés independentista. Alguns d’ells viuen gairebé exclusivament de les subvencions de la Generalitat. Reduirem el finançament destinat a publicitat institucional i assegurarem que el repartiment es faci sempre per mitjà de procediments transparents i atenent únicament a criteris objectius de difusió.

 2. Garantirem la pluralitat i la independència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Durem a terme una política de mitjans de comunicació basada en l’objectivitat informativa i l’excel·lència en la professió periodística. Modificarem el sistema d’elecció del president i del Consell de Govern de la CCMA perquè tinguem una televisió i una ràdio públiques de tots els catalans, i no d’un govern, tal com Cs ha defensat també al Congrés dels Diputats en la reforma de la Corporació de RTVE.

 3. Garantirem una gestió eficient dels recursos de la CCMA perquè l’estructura satisfaci les necessitats reals dels catalans. TV3 és la televisió autonòmica amb més pressupost. Hem de garantir una gestió eficaç i eficient dels recursos que paguem tots els catalans. 

 4. Assegurarem uns mitjans basats en la neutralitat, la pluralitat i el respecte. TV3 i Catalunya Ràdio són la televisió i la ràdio de tots els catalans, i això s’ha de reflectir en la programació i en la gestió. Totes les opinions hi han de tenir cabuda, però també ha de quedar clar què és opinió i què és informació per garantir un servei públic neutral i sense cap biaix polític.

 5. Garantirem la despolitització de la programació dirigida als menors d’edat. És inadmissible que es faci servir la programació infantil dels mitjans de comunicació públics amb l’objectiu de manipular els menors d’edat amb propaganda independentista explícita o encoberta en suposats continguts educatius. Garantirem que la programació infantil sigui lliure d’ideologies partidistes.

 6. Tancarem el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Fins ara el CAC s’ha comportat com un òrgan polític en l’espai de comunicació català davant els mitjans que no combreguen amb el nacionalisme i l’independentisme, i no ha estat a l’altura en les nombroses ocasions en què s’han produït situacions de falta de neutralitat i de pluralitat en els mitjans de comunicació públics de Catalunya. Avui dia aquest organisme no garanteix les funcions per al qual es va crear, sinó que s’ha convertit en una eina més del separatisme.  

II
Catalunya, terra d’oportunitats: per un pla de xoc per a la tornada de les empreses
Veure informacióAmagar informació

Aprovarem un pla de xoc per a la tornada de les empreses que s’han anat de Catalunya durant els darrers anys, especialment a partir de l’1-O i de la liquidació de les lleis democràtiques per part del Govern separatista. 

A causa de l’aventura separatista, Catalunya ha perdut més de 3.000 empreses durant els últims anys. Tan sols des de l’1-O se n’han anat més de 2.500 empreses, entre les quals es troben algunes de les més importants de Catalunya i de tot Espanya, les quals representen el 30 % del PIB català. Es tracta d’una fugida d’empreses sense precedents que afecta pimes i autònoms que han hagut de fer molts esforços en els últims anys per a continuar aixecant la persiana.

Set milions i mig de catalans no mereixen un govern que posi en perill l’estabilitat, que jugui amb els seus llocs de treball o que dinamiti les oportunitats de Catalunya.

Volem que les empreses que se n’han anat per culpa de l’independentisme tornin a Catalunya i que moltes més empreses tornin a voler instal·lar-se a la nostra comunitat. Ho aconseguirem mitjançant l’aprovació urgent d’un pla de xoc per a la tornada de les empreses que inclogui un programa ambiciós d’incentius fiscals, financers i administratius, el qual restablirà la seguretat jurídica i la confiança en l’economia catalana.

1. Abaixarem els impostos a la classe mitjana treballadora 

 1. Abaixarem l’impost sobre la renda a la classe mitjana treballadora. Catalunya aplica la major pressió fiscal de tot Espanya als ciutadans que se situen en els trams baixos i mitjans de renda: els catalans amb menys recursos són els espanyols que més impostos paguen en el tram autonòmic de l’IRPF. Això no és culpa del Govern d’Espanya, és competència de la Generalitat. Els partits nacionalistes han aplicat tota mena de retallades que han perjudicat sobretot els que menys tenen, s’han embarcat en un procés que no porta a cap banda i que ha arruïnat, però, la classe mitjana catalana, i han afirmat sense pudor que «Espanya ens roba» mentre asfixiaven els seus propis ciutadans a còpia d’impostos.  Abaixarem els primers trams de l’IRPF per equiparar els impostos que paguen els catalans a la mitjana nacional i tornar-los tots els esforços que han hagut de fer durant la crisi i durant el fracàs del procés independentista.

 2. Revisarem la fiscalitat per fer-la atractiva i que atregui talent.Els impostos sobre la renda a Catalunya són tan alts que perjudiquen l’atracció de talent. Identificarem aquells impostos que suposen una barrera per a atreure talent i els reduirem perquè la comunitat torni a ser una de les destinacions preferides per a professionals nacionals i internacionals de primer nivell.

 3. Reduirem l’impost sobre transmissions patrimonials de l’habitatge de compra i de lloguer. La inseguretat jurídica provocada per l’independentisme ha paralitzat les inversions a Catalunya, també al mercat immobiliari. Catalunya té els impostos sobre la compravenda d’habitatge més alts de tot Espanya. Per corregir aquesta situació, reduirem l’impost de transmissions patrimonials i establirem una escala progressiva.

 4. La política fiscal ha de dissenyar-se per atreure empreses a la comunitat, no per expulsar-les. Els partits independentistes han fet tots els possibles per convertir Catalunya en un infern fiscal per a les empreses. Han posat en risc el sistema financer, han sumit Catalunya en una inseguretat jurídica insuportable i han aprovat cada vegada més impostos per finançar les seves «estructures d’Estat». 

2. Simplificarem els tràmits i la burocràcia, eliminarem càrregues administratives i garantirem que les pimes cobrin a temps per facilitar la implantació de les empreses  

 1. Simplificarem les càrregues administratives que suporten les empreses i perjudiquen l’activitat econòmica. Catalunya és la comunitat espanyola on més tràmits es necessiten per a aconseguir un permís de construcció: 15 en total. A més, segons el rànquing «Doing Business» del Banc Mundial, Catalunya és la comunitat on també és més costós obrir una empresa industrial: fins a 5.000 euros. Simplificarem els tràmits burocràtics, eliminarem les càrregues administratives innecessàries, evitarem la creació d’altres de noves i reduirem al màxim la paperassa que afecta les empreses, parant atenció a les pimes en especial.

 2. Eliminarem les barreres reguladores que frenen el creixement de la dimensió empresarial per afavorir la consolidació i la internacionalització de les empreses. Les empreses que arriben a assolir una certa dimensió tenen moltes més facilitats per a ser productives i competitives, sobretot en mercats internacionals. Revisarem la normativa que afecta les empreses i flexibilitzarem els requisits que discriminin en funció de la dimensió empresarial, de manera que s’evitin els graons numèrics que perjudiquen el creixement. 

 3. Garantirem que els proveïdors i els contractistes de la Generalitat cobrin sempre a temps i posarem fi a la morositat. La Generalitat tarda gairebé quaranta-cinc dies a pagar les factures, el doble que la mitjana de les CA. Assegurarem el compliment estricte dels terminis legals de pagament a proveïdors i establirem en tots els contractes l’obligació que es pagui dins del termini als subcontractistes, per la qual cosa caldrà abonar directament els deutes pendents de pagament a càrrec del contractista principal en cas d’incompliment.

 4. Facilitarem l’accés de les pimes i autònoms als contractes públics de la Generalitat. No pot ser que els contractes públics es reparteixin entre uns pocs i que siguin sempre els mateixos. Flexibilitzarem els requisits de solvència econòmica, financera, tècnica i professional per poder participar en licitacions públiques amb l’objectiu de facilitar l’accés de les pimes i els autònoms, i promoure la competència i l’eficiència en la contractació pública.

 5. Eliminarem les restriccions lingüístiques a empreses i comerços perquè cadascú pugui retolar el seu negoci en la llengua que triï lliurement. Reformarem el Codi de consum de Catalunya per eliminar les injustes restriccions lingüístiques i les multes a les empreses, els comerços i els autònoms que no retolin en català, perquè a cada establiment es pugui triar la llengua de retolació lliurement. 

 6. Aplicarem els principis de bona regulació en assegurar la proporcionalitat, la seguretat jurídica, la transparència, la simplicitat, la intervenció mínima i la limitació de càrregues als ciutadans. Seran imprescindibles les anàlisis prèvies dels impactes normatius, sobretot l’impacte sobre les empreses i l’activitat econòmica, com també l’avaluació posterior de les polítiques que es posin en marxa.

 7. Facilitarem el reconeixement de les autoritzacions administratives d’altres CA per facilitar la instal·lació d’empreses i garantir la unitat de mercat. L’existència de disset normatives diferents, una per cada comunitat, de vegades es converteix en una barrera que fa molt difícil que les empreses creixin i s’expandeixin a altres comunitats autònomes. Si volem que les empreses que s’han anat de Catalunya tornin, que les empreses catalanes puguin treballar amb facilitat en el conjunt d’Espanya i que empreses noves s’instal·lin a casa nostra, hem de posar-ho fàcil. 

3. Promourem la innovació per convertir Catalunya en un centre de referència per a les empreses tecnològiques 

 1. Recuperarem els nivells d’inversió en R+D+I i crearem un entorn institucional adequat que afavoreixi la creació de projectes innovadors, l’atracció de talent i la millora de la cultura científica de Catalunya. Volem un model d’R+D+I que reconegui com cal la tasca dels investigadors i els recompensi els esforços, que produeixi resultats útils per al teixit productiu, sobretot per a les pimes, i que permeti desenvolupar sinergies entre els diferents agents públics i privats que participen en l’esforç de recerca.

 2. Afavorirem la transferència de tecnologia de les universitats i centres tecnològics i de recerca a les empreses, sobretot a les pimes. Encoratjarem la creació de consorcis especialitzats per sectors entre universitats i centres tecnològics i de recerca, i establirem mecanismes d’avaluació i línies de finançament addicional mitjançant programes marc amb la condició que compleixin objectius cientificotècnics que es basin en publicacions, aplicacions tecnològiques o patents aconseguides.

 3. Prioritzarem l’ecosistema d’innovació català. Garantirem que institucions punteres, com ara el Parc Científic de Barcelona, el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, el Barcelona Supercomputing Centre, BioCat o la Xarxa de Centres de Recerca tinguin assegurada la suficiència econòmica i l’autonomia financera i de personal, i que estiguin subjectes a una avaluació externa rigorosa pel que fa al acompliment.

 4. Facilitarem la feina a les empreses emergents i fomentarem el creixement del sector emprenedor. Potenciarem els incentius fiscals en col·laboració amb el Govern d’Espanya, facilitarem l’adquisició de talent extern mitjançant una finestreta única i eliminarem traves administratives i tota la paperassa innecessària per a la creació, sobretot en el context d’empreses creades per científics amb posicions permanents a les universitats.   

III
Una Generalitat sense corrupció i al servei de tots els catalans
Veure informacióAmagar informació

Els sondejos d’opinió dels darrers anys sempre han coincidit, en situar la corrupció i la regeneració com a un dels grans problemes dels ciutadans.

Els partits separatistes, però, han intentat tapar sota una gran estelada tota la corrupció, els contractes assignats a dit, les seus embargades, el Cas Palau, el 3 per cent, el Cas Vidal i la resta d’irregularitats de la seva gestió. Per fer-ho, han fet servir tots els recursos que tenien a l’abast: han denegat compareixences al Parlament per a donar explicacions sobre la corrupció, han bloquejat comissions d’investigació, han nomenat un conseller de Transparència  reprès per la Mesa del Parlament per falta de transparència. Fins i tot, n’hi ha que s’han canviat de sigles perquè no se’ls hi relacioni, quan els seus dirigents desfilaven pels jutjats o la policia entrava a les seus per cercar-hi proves. Perquè mentre acusaven la resta dels espanyols de robar-nos, molts d’ells s’estaven portant mossegades dels contractes que paguem tots els ciutadans. 

Ha arribat l’hora de dir prou, de construir una Catalunya lliure de corrupció. Ha arribat l’hora que els contractes públics se’ls emportin aquells que puguin fer-ho més bé per als catalans i no els amics dels polítics que paguin el 3 %. Ha arribat l’hora de regenerar les institucions, d’aixecar catifes i d’obrir finestres,  de fer una Catalunya neta i transparent perquè no ens tornin a robar mai.

1. Catalunya per fi tindrà una llei electoral que garanteixi una representació justa del vot de tots els catalans

 1. Aprovarem una nova llei electoral que garanteixi una proporcionalitat veritable per a assegurar una representació justa dels vots de tots els catalans a les institucions, visquin on visquin. Catalunya és l’única comunitat que no té una llei electoral pròpia i els partits nacionalistes no han fet res per solucionar-ho durant els últims quaranta anys,. Això és així perquè el sistema actual els beneficia gràcies a una sobrerrepresentació al Parlament que els permet governar en tenir una majoria d’escons al Parlament que no representa una majoria de catalans al carrer. 

 2. Desblocarem les llistes electorals perquè els ciutadans puguin triar directament als representants. Volem que els catalans puguin expressar les seves preferències sobre els candidats que es presenten a les eleccions i que els polítics retin comptes davant els electors.

 3. Exigirem eliminar el vot pregat per als ciutadans residents a l’estranger. L’actual sistema, aprovat pel PP, el PSOE, CiU i el PNB, fa gairebé impossible que els residents a l’estranger puguin votar. Com a resultat, la participació va passar del 30 % el 2008 a tan sols 4 % en les darreres eleccions.

 4. Garantirem que totes les persones amb discapacitat puguin exercir sense traves el dret al vot. Disposarem tots els mitjans per assegurar que totes les persones amb discapacitat puguin informar-se sobre el procés electoral i les candidatures que es presenten, i garantirem que no hi hagi barreres que impedeixin o dificultin l’exercici efectiu del dret a vot el dia de les eleccions.

 5. Regularem la celebració de debats electorals. Els ciutadans tenen dret de conèixer què proposa cada partit polític i confrontar-ho amb el que diuen els altres per tenir la màxima quantitat d’informació a l’hora de votar, cosa essencial en una democràcia.

 6. Reduirem el límit de despeses de les campanyes electorals. Els sobres, les paperetes i la propaganda electoral de tots els partits es faran arribar als electors en un únic enviament conjunt i centralitzat per estalviar una gran quantitat de diners públics als ciutadans de Catalunya.

 7. Aproparem el Parlament i el Govern a tots els ciutadans. Establirem canals eficaços de participació ciutadana perquè tots els catalans puguin participar en el procés de disseny i elaboració de les lleis i polítiques públiques i en l’avaluació dels resultats per millorar-ne l’eficàcia.

2. Lluitarem contra la corrupció, protegirem aquells que la denunciïn i posarem fi a la impunitat d’aquells que se saltin les lleis

 1. Protegirem els servidors públics que denunciïn irregularitats, ordres il·legals dels seus superiors o casos de corrupció. Són els nostres herois cívics que s’ho juguen tot pels diners de tothom. Se’n garantirà la confidencialitat, rebran assessorament legal gratuït, no els podran acomiadar ni sancionar i se’ls protegirà davant qualsevol intent de perjudicar-ne les condicions de treball o la carrera professional. L’Oficina Antifrau de Catalunya serà l’encarregada de vetllar pels drets d’aquests servidors públics.

 2. Reformarem l’Estatut d’Autonomia per suprimir els aforaments del president de la Generalitat, dels membres del Govern i dels diputats del Parlament. Tots els ciutadans som iguals davant la llei i tenim dret que ens jutgin els mateixos jutges, sense distincions ni privilegis.  

 3. Els polítics que se saltin les lleis se n’aniran a casa. Els alts càrrecs que siguin encausats per la Justícia per delictes de corrupció o per altres delictes greus cessaran automàticament en els seus llocs mentre no se’n resolgui la situació judicial. 

 4. Prohibirem que els alts càrrecs de la Generalitat puguin tenir comptes bancaris a paradisos fiscals. Aquells qui ho incompleixin cessaran automàticament i no podran exercir cap alt càrrec fins que n’acreditin la cancel·lació del compte.

 5. Garantirem la dedicació exclusiva dels alts càrrecs de la Generalitat. No podran compatibilitzar el càrrec amb el d’alcalde o regidor a les entitats locals, pertànyer a més d’un òrgan col·legiat o consell d’administració d’empreses públiques ni cobrar dietes per l’assistència a les reunions.

 6. Limitarem les «portes giratòries» entre la política i les empreses. Els alts càrrecs de la Generalitat no podran treballar ni proveir serveis professionals a empreses privades afectades directament per decisions en què hagin participat en els dos anys posteriors al cessament en el càrrec.

 7. Reforçarem el control independent del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs de la Generalitat. Encarregarem a l’Oficina Antifrau de Catalunya la seva supervisió iestablirem sancions econòmiques en cas d’incompliment.

3. Una funció pública que respecti els principis d’igualtat, mèrit i capacitat en tots els aspectes

 1. Tornarem als funcionaris les pagues extres pendents, com ja s’ha fet a la resta de CA. Catalunya és l’única comunitat que no ha tornat als funcionaris la totalitat de la paga extra de 2012 i ha de tornar les pagues de 2013 i 2014. És hora de corregir aquesta injustícia i posar fi a aquesta discriminació que pateixen els funcionaris catalans provocada per l’immobilisme dels partits separatistes.

 2. Aprovarem un estatut de la funció pública catalana que estableixi les bases d’una administració pública cada vegada més moderna, eficaç i professional. Cal actualitzar la normativa actual de l’any 1997 d’acord amb les novetats de l’Estatut bàsic de l’empleat públic de 2007 i prioritzar el mèrit, la capacitat i la formació contínua dels funcionaris si volem ser capaços d’estar a l’altura de les exigències de qualitat més elevades dels serveis públics que demana la societat catalana i als reptes que planteja el nou paradigma de l’administració electrònica.

 3. Limitarem els nomenaments a dit en l’administració de la Generalitat reformant a fons el sistema de lliure designació. Aquest sistema ha de respectar els principis de publicitat, mèrit i capacitat, i el seu ús es limitarà per a la provisió de llocs amb funcions tècniques que impliquin una confiança i responsabilitat especials, sempre que s’indiqui expressament d’aquesta manera en la Relació de Llocs de Treball. Els candidats els avaluarà un òrgan tècnic de selecció, el qual elevarà una terna a l’òrgan encarregat de dur a terme el nomenament. Els llocs designats per aquest sistema es cobriran per un període de sis anys i els nomenaments i cessaments sempre han de ser motivats.

 4. Crearem el Síndic de Funció Pública, al qual podran recórrer tots els funcionaris públics per a la defensa dels seus interessos. Desenvoluparem un recurs especial que podran promoure tots els funcionaris catalans i els seus representants per qualsevol resolució que afecti el seu estatut i règim professional (nomenaments, ascensos, trasllats, sancions, etc.). El Tribunal podrà ordenar la suspensió de les resolucions afectades i adoptar mesures cautelars fins a la resolució del procediment.

4. Per una contractació pública lliure de 3 %

 1. Garantirem la competència, la transparència i la bona gestió en la contractació pública. Tots els contractes s’adjudicaran per procediments oberts a la competència, els quals són els que més beneficien els ciutadans. Assegurarem que la contractació de la Generalitat i dels organismes associats i empreses públiques compleix els principis de publicitat, neutralitat, transparència i bona gestió.

 2. Publicarem al portal Transparència Catalunya tota la informació relativa a tots els contractes públics de la Generalitat, inclosos els contractes menors. Inclourem els informes tècnics de valoració i adjudicació, i les actes de les meses de contractació. La informació es publicarà sempre en formats oberts i reutilitzables.

 3. Assegurarem que els concursos públics es resolguin de manera objectiva, sense discriminació i amb agilitat i eficiència. Establirem una separació entre les decisions polítiques i les tècniques, durem a terme rotacions del personal responsable dels informes tècnics d’adjudicació i prohibirem que els càrrecs polítics i nomenats a dit formin part de les juntes i meses de contractació.

 4. Reforçarem el control de la contractació pública per prevenir la corrupció i evitar que mai es repeteixin casos com el del 3 %. Crearem la Comissió Catalana de Contractes del Sector Públic com a òrgan independent encarregat de supervisar l’adequació de la contractació pública catalana a les regles de la legislació catalana, estatal i les directives europees. Informarà l’Oficina Antifrau de Catalunya de qualsevol irregularitat o indici de delicte que detecti en exercir les seves funcions.

5. Una Administració de justícia independent al servei de tots els ciutadans i amb mitjans per a lluitar contra la corrupció amb eficàcia

 1. Volem una Administració de justícia independent de la resta de poders públics, més eficient, moderna, àgil i propera a tots els ciutadans. Cal dotar de recursos materials i humans suficients, i fomentar decididament les noves tecnologies de la informació i la comunicació, en què els lligalls se substitueixin per arxius digitals, en què qualsevol ciutadà o empresa pugui presentar una demanda per via telemàtica i en la qual no calgui esperar anys fins que es dicti resolució com passa ara. Així mateix, garantirem l’absència d’ingerències polítiques en la designació dels membres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 2. Posarem en marxa mecanismes de reforç immediat per a causes complexes. Aquestes mesures de suport han d’adoptar-se amb rapidesa, en uns pocs dies, per a facilitar als jutges la feina des del començament en assumptes complexos.

 3. Impulsarem mesures per a descarregar la saturació que pateixen els jutjats i reduir la litigiositat evitable. Fomentarem els procediments de resolució extrajudicial dels conflictes, sobretot en assumptes amb una quantitat econòmica baixa, amb la finalitat de reduir el nombre d’assumptes judicials.

 4. Establirem una nova oficina judicial amb els mitjans materials i personals necessaris per a garantir-ne l’eficàcia i la viabilitat. Promourem la millora i la dignificació de les condicions de treball i dels drets dels funcionaris de Justícia a Catalunya per garantir un servei públic de qualitat. 

 5. Garantirem un servei d’assistència jurídica gratuïta de qualitat, àgil i amb recursos suficients per a atendre tots els ciutadans catalans que no tinguin recursos. La Constitució consagra el dret de tots els ciutadans a la tutela judicial efectiva, encara que no tinguin recursos econòmics suficients per a litigar. Assegurarem la dotació pressupostària per a l’assistència jurídica gratuïta, augmentarem gradualment la retribució dels advocats del Torn d’Ofici i treballarem amb el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya per a establir protocols que assegurin el pagament pels seus serveis dins dels terminis legals.

6. Reforçarem els mitjans de les nostres forces i cossos de seguretat davant de les noves amenaces globals

 1. Despolititzarem els comandaments directius dels Mossos d’Esquadra i garantirem que siguin una policia lleial a les institucions i al servei de tots els catalans. Els comandaments directius dels Mossos d’Esquadra tenen el deure de complir les lleis i perseguir tots aquells que se la saltin. No es pot tolerar que aquells que s’han compromès a protegir tots els catalans col·laborin amb aquells que han trencat la convivència a Catalunya.

 2. Impulsarem la integració, la coordinació i l’intercanvi entre els serveis d’informació i d’intel·ligència dels Mossos d’Esquadra i els de la resta de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. Treballarem juntament amb el Govern d’Espanya mitjançant la Junta de Seguretat de Catalunya perquè els nostres cossos policials disposin de les millors eines per fer front als riscos i a les amenaces que representa la globalització del terrorisme i del crim organitzat, i per a poder accedir en temps real a informació veraç i contrastada que tingui utilitat directa en la lluita contra la criminalitat.

 3. Dissenyarem una estratègia de prevenció de la radicalització per a combatre amb eficàcia el gihadisme a l’origen mateix. Reforçarem els protocols dels Mossos d’Esquadra i col·laborarem amb les comunitats locals per aturar la difusió de propaganda gihadista, i actuarem de manera preventiva per erradicar qualsevol possible focus de radicalització, sobretot aquella dirigida a la població més jove. 

 4. Elaborarem un protocol eficaç per a fer front a les agressions a funcionaris de centres penitenciaris. L’objectiu és mitigar i evitar el màxim d’agressions a funcionaris de presons, tot vetllant alhora per la seguretat i els drets dels interns.

7. Una acció exterior que representi tots els catalans

 1. Recuperarem una acció exterior basada en la lleialtat institucional que fomenti i preservi les matèries en què Catalunya té competències de debò. L’acció exterior de la Generalitat tornarà a centrar-se en matèries de competència autonòmica, com ara la cultura, l’empresa, el turisme o la recerca. Tan sols així s’actua en benefici de tots els catalans.

 2. Despolititzarem els think tank i els organismes catalans dedicats a les relacions internacionals que reben diners públics. Catalunya disposa de centres d’estudi i recerca de primer nivell en l’àmbit de les relacions internacionals (Cidob, IEMed, ICIP), els quals no haurien de mostrar cap biaix a favor de cap opció ideològica. Considerem que els fons públics s’han d’assignar en funció de les matèries objecte de recerca i els resultats aconseguits, i no de cap causa política.

 3. Reordenarem l’estructura de les delegacions de la Generalitat a l’exterior i garantirem que actuïn dins del marc de les seves competències. Avui dia, la Generalitat té delegacions a països estrangers que tenen per objectiu promoure el comerç, la cultura i la col·laboració en matèria d’innovació i recerca. No obstant això, en els darrers anys els partits separatistes han utilitzat aquestes delegacions com altaveus per a difondre la propaganda a l’exterior. El Govern anterior va plantejar, fins i tot, augmentar el pressupost fins als 50 milions d’euros amb l’objectiu d’obrir sis noves «ambaixades» de l’independentisme. Posarem fre als plans del Govern anterior, garantirem que les delegacions de Catalunya es limitin a les seves competències i estudiarem la reordenació de les delegacions en funcionament, i en valorarem el tancament o que comparteixin les dependències amb altres delegacions del Govern d’Espanya o de les CA per a estalviar despeses que es poden destinar a altres fins més importants.

 4. Recuperarem la participació de Catalunya a la Conferència d’Assumptes Relacionats amb la Unió Europea (CARUE). Promourem el contacte permanent i fluid entre la Generalitat i l’Estat a tots els nivells per coordinar i potenciar l’efectivitat de l’acció exterior catalana i estatal en la Unió Europea.

 5. Cooperarem amb el Govern d’Espanya perquè pugui complir amb els 17 Objectius de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Els Objectius per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclouen reptes transcendentals en àmbits com el de la salut, l’ensenyament, la igualtat o la lluita contra la pobresa. La implicació de la Generalitat és fonamental perquè Catalunya i la resta d’Espanya puguin avançar en el compliment d’aquests objectius.

IV
El benestar de tots els catalans: la nostra prioritat
Veure informacióAmagar informació

Reconstruirem els pilars de l’estat del benestar a Catalunya, els quals s’han erosionat profundament per la gestió d’uns polítics irresponsables que han anteposat el procés, les estructures d’Estat i la divisió entre catalans als problemes reals dels catalans. 

Els governs independentistes s’han despreocupat dels serveis socials, les polítiques d’habitatge o l’atenció a la dependència i als col·lectius desfavorits. Fa anys que dediquen tots els esforços i quantitats enormes de diners públics a la construcció d’«estructures d’Estat» i a propaganda separatista, deixant de banda els ciutadans que més necessiten la protecció dels governants.

Com a conseqüència, la cartera de serveis socials ha quedat desfasada (calia haver-la revisat fa sis anys), el sistema de lloguer social és absolutament ineficaç i Catalunya és a la cua d’Espanya pel que fa a atenció a persones dependents, amb 90.000 ciutadans que col·lapsen les llistes d’espera i que no reben les prestacions a què tenen dret.

Farem un gir de 180 graus pel que fa a les prioritats de la Generalitat i posarem al centre les persones i el seu benestar. Saldarem els impagaments del Govern amb entitats socials, ampliarem l’oferta de places d’educació infantil de 0 a 3 anys, aprovarem una llei de mesures urgents per a millorar l’atenció a dependents i fomentarem les polítiques de conciliació. Així mateix, duplicarem els esforços per erradicar la violència masclista i defensar els drets del col·lectiu LGTBI.

Durant molts anys, l’obsessió independentista ha guiat el Govern en tots els aspectes de la seva actuació, la qual cosa ha provocat divisió social, danys econòmics enormes i un deteriorament alarmant dels serveis públics a Catalunya. Ha arribat el moment de canviar tot això i posar el benestar dels catalans davant de l’estelada.

1. Uns serveis socials de protecció a l’abast de tothom

 1. Millorarem la qualitat i l’accés als serveis socials públics a Catalunya. La cartera de serveis socials prevista a la Llei catalana del 2007 s’hauria d’haver revisat el 2011, i avui dia és desfasada completament: els mòduls econòmics no es corresponen amb la realitat, les ràtios no són les adequades, les empreses del sector no cobreixen les despeses, els treballadors com tenen feines precàries i els usuaris de les residències han vist com ha caigut en picat la qualitat de l’atenció. Per posar fi a aquesta situació insostenible, actualitzarem  immediatament la cartera de serveis socials i ajustarem la ràtio del personal d’acord amb les noves realitats demogràfiques de Catalunya.

 2. Garantirem la sostenibilitat del Tercer Sector Social de Catalunya i fomentarem el voluntariat com a recurs complementari als serveis socials públics. Volem donar seguretat a tots aquells que dediquen el seu temps a ajudar de manera altruista als col·lectius més vulnerables, en donar suport a la tasca que fan per garantir la sostenibilitat dels serveis que ofereixen perquè se’n beneficiï tota la societat.

2. Garantirem el dret de tots els catalans de gaudir d’un habitatge digne i adient, i d’accedir als subministraments bàsics

 1. Elaborarem un pla autonòmic d’habitatge 2018-2028 per a passar d’un model d’accés a l’habitatge basat en la propietat a un altre basat en el lloguer. Fomentarem un model de lloguer assequible en afavorir l’ús de figures com ara cooperatives i societats d’arrendament públiques i privades. Afavorirem la col·laboració amb els ajuntaments i els acords de cessió d’habitatges amb particulars i entitats privades per augmentar el Fons d’habitatges de lloguer social.

 2. Aprovarem una llei de mesures urgents contra l’exclusió residencial i per a fomentar el lloguer social. Garantirem una alternativa d’habitatge a les famílies en risc d’exclusió social i amb menors a càrrec, i l’accés a un lloguer social que no superi el 30 % dels seus ingressos, preferentment al mateix habitatge.

 3. Lluitarem contra el fenomen de l’«okupació» il·legal i combatrem les màfies que es lucren a costa del desemparament dels més vulnerables. Catalunya és la comunitat on més ha crescut el nombre d’«okupacions» il·legals, en molts casos promogudes per màfies que han fet que aquesta pràctica delictiva sigui un veritable negoci. Tan sols Barcelona, els casos d’«okupació» han crescut més d’un 66 % l’any passat, sense que les autoritats municipals hagin fet res per posar-hi remei. Treballarem amb els Mossos d’Esquadra per a posar fi a l’«okupació» il·legal i a les màfies que s’hi lucren i per a protegir tots els afectats, com ara els propietaris que es veuen com els prenen per la força l’habitatge o els veïns que sovint han de patir els inconvenients i les dificultats en la convivència.

 4. Aprovarem una llei de garantia per a l’accés dels ciutadans als subministraments bàsics. El Parlament de Catalunya va aprovar el 2016 una llei amb la mateixa finalitat que va suspendre el Tribunal Constitucional per envair competències estatals. El Govern, en lloc de negociar les modificacions necessàries per a desbloquejar aquesta situació i aportar els fons necessaris per a garantir els subministraments bàsics, va preferir utilitzar la suspensió i presentar-la com a un greuge d’acord amb la seva estratègia de confrontació amb l’Estat. Volem aprovar una nova llei que no doni lloc a cap dubte sobre la constitucionalitat i actuar immediatament sense posar més excuses amb l’objectiu que els ciutadans i les famílies de Catalunya sense recursos disposin de les ajudes necessàries per a assegurar el pagament dels subministraments de llum, aigua i gas. Dotarem amb recursos suficients el Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics i en garantirem una gestió correcta per evitar que s’infrautilitzi, com ha passat fins ara per la incapacitat del Govern anterior.

3. Protegirem els drets de nens i adolescents per garantir el seu futur

 1. Crearem una prestació per a famílies en risc d’exclusió social amb menors a càrrec per prevenir situacions de pobresa infantil. Més de 260.000 menors viuen en situació de pobresa a Catalunya, és a dir, el 12 % del total. L’objectiu d’aquesta prestació serà poder garantir uns ingressos suficients per a fer efectiu el dret de tots els infants a un nivell de vida adient i evitar situacions de pobresa infantil. A més, negociarem amb el Govern d’Espanya perquè aquesta prestació sigui complementària als ajuts familiars de la Seguretat Social per a aprofitar tots els recursos disponibles.

 2. Reestructurarem el sistema de protecció de menors perquè disposin d’un entorn que s’assembli a una llar tant com sigui possible. Fomentarem en primer lloc el model de les «Cases d’Infants» com a via de prevenció del desemparament i per a afavorir la captació de famílies d’acollida temporals. Els centres residencials per a infants i adolescents tutelats, els quals s’oferiran com a últim recurs, es reorganitzaran de manera que també s’assemblin més a un entorn familiar, per tal de garantir el compliment de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència de Catalunya. Així, els centres residencials s’organitzaran per edats i necessitats específiques, sobretot psicològiques. Evitarem situacions de desemparament de tots els treballadors d’aquests centres, perquè es redueixi la rotació alarmant actual d’aquest personal, el qual hauria de ser un referent per als infants tutelats. 

 3. Tindrem sempre presents els joves per al disseny i l’execució de les polítiques públiques. Els joves són el nostre futur, però amb prou feines podrem parlar del seu futur si no tenen oportunitats en el present. Garantirem de manera transversal un pla d’adequació de polítiques públiques d’acord amb les necessitats dels joves en matèria d’educació, habitatge, igualtat, cultura i ocupació. 

4. Augmentarem els recursos i reduirem les llistes d’espera als serveis d’atenció a la dependència

 1. Farem una declaració explícita d’adhesió de la Generalitat al Pacte d’estat per la dependència signat el 14 de desembre de 2016 a al Congrés dels Diputats. Exigirem l’adhesió del Govern d’Espanya al Pacte i també li demanarem el compromís de revertir les retallades en atenció a la dependència perquè es garanteixi el finançament necessari i el Pacte pugui esdevenir una realitat.

 2. Aprovarem una llei de mesures urgents per millorar la qualitat en la prestació dels serveis d’atenció a la dependència. La Generalitat ha centrat durant aquests anys totes les energies en un procés que no porta enlloc, mentre descuidava serveis públics essencials com l’atenció a la dependència. El resultat: Catalunya té les llistes d’espera més llargues d’Espanya, amb 90.000 persones (el 40 % del total) que no poden rebre les prestacions a què tenen dret. És urgent adoptar mesures que corregeixin aquesta situació, per a augmentar el pressupost corresponent a l’atenció a la dependència i per a garantir un termini màxim d’atenció de tres mesos que posi fi a les llistes d’espera.

5. Promourem la igualtat social i l’accés a l’ocupació de les persones amb discapacitat

 1. Aprovarem una llei de drets, no discriminació i inclusió social de les persones amb discapacitat. Aquesta llei haurà de funcionar com a un instrument legal per a adaptar la normativa catalana  als principis i als mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada per les Nacions Unides el 2006.

 2. Reduirem els copagaments en l’atenció a la discapacitat i la dependència perquè siguin més justos i equitatius. Ampliarem l’import monetari mínim de lliure disposició, conegut com a «diners de butxaca», en els criteris de valoració que s’utilitzen per a determinar l’aportació dels usuaris.  

 3. Elaborarem un pla d’actuació, en coordinació amb la Inspecció de Treball de Catalunya, per controlar el compliment de la quota legal de reserva d’ocupació per a persones amb discapacitat per part de les empreses catalanes. S’acompanyarà amb un pla especial de formació i capacitació per als treballadors amb discapacitat.

 4. Augmentarem els fons per als centres especials de treball (CET) de persones amb discapacitat. Destinarem més recursos als CET per garantir la sostenibilitat del sector i la continuïtat dels llocs de treball actuals, com també els de les unitats de suport a l’activitat professional als CET. Garantirem que els pagaments es facin en un termini de trenta dies amb interessos de demora en cas d’incompliment. 

6. Avançarem cap a la igualtat efectiva entre dones i homes i la conciliació laboral

 1. Impulsarem un pacte per la igualtat en el treball entre dones i homes, i la conciliació de la vida laboral amb la familiar. Aquest pacte tindrà com a objectiu millorar la conciliació del temps que es passa amb la família i a la feina, la corresponsabilitat de dones i homes, i la reducció de la bretxa salarial, la desocupació femenina i la precarietat laboral de les dones. S’hi inclourà com a eixos principals l’ampliació de l’oferta de places d’educació infantil de 0 a 3 anys i la creació d’escoles infantils als mateixos centres de treball, la racionalització d’horaris i el suport a l’extensió dels permisos de paternitat que ha aconseguit Cs en l’àmbit nacional per a seguir avançant cap a la igualtat real entre dones i homes.

 2. Impulsarem un canvi cultural per mitjà del qual s’eduqui els infants, des d’edats primerenques, en els mateixos valors. L’objectiu és evitar les expectatives de desigualtat pel que fa al tipus d’educació o a la carrera professional per raons de sexe. Es fomentarà la visibilitat de models a seguir femenins (role models), sobretot en els àmbits de la ciència, l’esport o el món empresarial.

 3. Fomentarem que les empreses adoptin polítiques reals de conciliació de la vida laboral i de la familiar. Desenvoluparem la llei d’horaris racionals de Catalunya i premiarem les empreses que flexibilitzin els horaris i permetin els pares i les mares amb fills en edat escolar adaptar la jornada perquè coincideixi amb la del centre educatiu. Així mateix, recompensarem aquelles que animin els treballadors a sol·licitar reduccions de jornada per a la cura dels fills o dels familiars amb dependència.

 4. Promourem de manera activa la igualtat de gènere dins de les empreses i treballarem per reduir la bretxa salarial entre dones i homes. Fomentarem la cultura de la transparència en el procés de selecció a tots els nivells de contractació, per mitjà de la publicació d’estadístiques de contractació i de salaris desglossades per sexes. Estimularem les empreses per a establir objectius clars de representació de les dones en els alts càrrecs i als consells d’administració.

7. Lluitarem per erradicar la violència masclista de la societat una vegada per totes

 1. Actualitzarem la Llei de lluita contra la violència masclista de Catalunya. N’adaptarem el contingut d’acord amb les millores incloses al Pacte d’estat contra la violència de gènere aprovat recentment pel Congrés dels Diputats i garantirem el compliment íntegre del Conveni d’Istanbul subscrit per Espanya. 

 2. Establirem protocols específics per a l’atenció integral de les dones víctimes de la violència masclista que retirin la denúncia. Hi ha moltes dones víctimes de violència masclista que retiren la denúncia després de presentar-la, sobretot aquelles que pateixen les agressions de la parella. Posarem a la seva disposició assessorament, assistència psicològica i legal, assegurarem la seva protecció i les acompanyarem perquè puguin decidir com actuar amb el màxim suport.

 3. Garantirem a les dones víctimes de violència masclista que siguin en situació de risc un allotjament alternatiu al domicili habitual encara que no hagin presentat cap denúncia. La sortida de les víctimes del domicili habitual i la separació de l’agressor és un fet traumàtic, tot i que en molts casos és crucial per a assegurar la protecció i la dels seus fills. 

 4. Proveirem el finançament necessari per a combatre la violència masclista i prestar una atenció integral d’assistència sanitària, terapèutica, psicològica i d’inserció sociolaboral. Ampliarem el nombre de places als centres d’acollida i augmentarem la dotació d’agents destinats a casos de violència masclista.

 5. Reforçarem les campanyes de sensibilització contra la violència masclista i els mitjans de detecció i suport a les dones víctimes i els fills menors d’edat. Pararem atenció especial a les dones adolescents atesa la proliferació alarmant dels casos de violència masclista entre els més joves.

8. Defensarem els drets i la igualtat social del col·lectiu LGTBI

 1. Defensarem els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals, i lluitarem contra la discriminació per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Desenvoluparem íntegrament la Llei catalana aprovada el 2014, i pararem atenció especialment a la despatologització de la transsexualitat. Impartirem una formació especialitzada i un protocol d’actuació per als professionals i funcionaris que tenen el deure d’intervenir en situacions de risc, violència o discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

 2. Farem efectiu el dret de les dones lesbianes a accedir a les tècniques de reproducció assistida a càrrec de la sanitat pública. Totes les dones, amb independència de la condició sexual, situació clínica o si tenen parella o no, tindran accés a la cartera de serveis públics de reproducció assistida a Catalunya. Per a fer front a la demanda addicional, es reforçaran els recursos destinats i el nombre de centres en què es prestarà el servei.

 3. Lluitarem per erradicar l’homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia al món de l’esport. Dissenyarem una estratègia global d’erradicació de la discriminació per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere en l’esport a Catalunya. Reconeixerem les federacions, els clubs i els esportistes que adoptin i apliquin estàndards de tolerància zero per conductes d’odi i pràctiques discriminatòries.

9. Una Catalunya plural i integradora on totes les persones migrants i refugiades puguin sentir-se a casa

 1. Volem que Catalunya continuï sent una terra d’acollida que faciliti a totes les persones migrants la integració respectant la pluralitat. Per a milers de famílies, al llarg de la història, Catalunya sempre ha estat una terra d’acollida on construir un futur més bo per als fills. Com que volem que continuï sent-ho, impulsarem un pla d’acollida i integració de les persones migrants per mitjà del qual s’impliqui tots els departaments de la Generalitat i que faciliti l’acollida, la instal·lació i la integració social i laboral de les persones migrants que arriben a Catalunya.

 2. Elaborarem un pla integral d’atenció a les persones refugiades que aculli Catalunya, en col·laboració amb les entitats locals i el món associatiu. S’hi clouran mesures per a facilitar-los, entre d’altres, un allotjament transitori, la cerca de feina, l’escolarització dels menors d’edat i la integració social al municipi d’acollida. Exigirem al Govern d’Espanya el compliment de la quota d’acollida aprovada per la Comissió Europea per a posar fi a la incertesa i la desesperació que pateixen totes les persones refugiades que fugen de la guerra, la fam i el patiment des de l’Orient Mitjà i molts altres llocs del món. 

V
Per un marc laboral modern i amb oportunitats
Veure informacióAmagar informació

Les comunitats autònomes disposen de competències importants pel que fa a l’ocupació, sobretot en relació amb la formació i les polítiques d’actives d’ocupació per a tornar a incorporar els treballadors que fa molt de temps que són a l’atur i que estan perdent l’esperança.

Això no obstant, l’obsessió separatista ha fet que en els últims anys el Govern independentista renunciés a aquestes polítiques. En lloc d’ocupar-se dels problemes reals dels catalans i d’alleujar la situació de molts dels que van caure durant la crisi, ha preferit destinar el temps, les energies i els diners a muntar «estructures d’estat» inútils i fraudulentes. Tot això ha provocat que els indicadors d’ocupació a Catalunya, tradicionalment superiors a la mitjana espanyola, s’hagin malmès de manera sistemàtica des del començament de la crisi.

És hora que el Govern de la Generalitat posi en el centre de l’acció política els que més han patit a causa de la crisi i que aporti solucions en lloc de crear més problemes. Cal coordinar les polítiques autonòmiques d’ocupació amb les nacionals per a atacar els tres grans problemes del mercat laboral de Catalunya, els quals són els mateixos que pateix el conjunt d’Espanya: l’alta taxa atur, la precarietat i l’atur de llarga durada.

Amb aquest objectiu, Ciutadans proposa diverses línies d’acció que coincideixen amb les mesures que ja s’han adoptat amb l’acord d’investidura i els pressupostos nacionals. D’una banda, cal revolucionar les polítiques actives d’ocupació, perquè les persones que fa més temps que són a l’atur rebin una formació útil i personalitzada que els permeti recuperar la feina i l’autonomia. D’altra banda, cal reforçar la lluita contra la precarietat i la pobresa laboral: el complement salarial de Ciutadans permetrà prop de 300.000 joves catalans treballar, formar-se i percebre un salari digne. A més a més, continuem treballant per treure traves i fer la vida més fàcil als autònoms, els quals són un motor central del creixement i de l’ocupació tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya.

 1. Reformarem els sistemes de formació i orientació laboral per oferir oportunitats més bones als aturats. Tornarem a organitzar el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en potenciar l’atenció individualitzada per a cada aturat. Els orientadors del SOC tindran accés a tota la informació dels portals d’ocupació i dels registres de tots els serveis públics d’ocupació per a proposar itineraris personalitzats.

 2. Incorporarem l’elaboració de perfils individuals dels desocupats per adaptar la formació a allò que necessiten. El sistema d’elaboració de perfils, el qual ja funciona a altres CA, inclourà les competències professionals de cada persona per ajudar-la a trobar la feina que s’adapti més bé a les seves característiques.

 3. Implantarem un complement salarial perquè els joves menors de 30 anys puguin formar-se i trobar una feina. Ciutadans ha aconseguit incloure aquest ajut en els pressupostos generals de l’Estat, finançat dins del Sistema de Garantia Juvenil, i del qual podran beneficiar-se tots els joves catalans que estudien i treballen, per tenir un complement al salari.

 4. Establirem un sistema d’incentius per a les empreses que prioritzin l’estabilitat laboral i acomiadin menys. Catalunya, tal com la resta d’Espanya, es troba al capdavant d’Europa pel que fa a la precarietat: 9 de cada 10 contractes nous són temporals. Reduirem la temporalitat compensant el cost de la Seguretat Social de les empreses que acomiadin menys dins de cada sector.

 5. Donarem els recursos per a la formació als treballadors directament i posarem fi als intermediaris. Augmentarem la fiscalització i l’avaluació rigorosa i permanent dels resultats, i posarem fi als intermediaris perquè no es repeteixin casos de corrupció i de frau amb la formació dels treballadors.

 6. Implantarem els xecs de formació a Catalunya perquè els aturats puguin triar directament la formació que s’adapti més bé a allò que necessiten. El Govern s’ha negat fins ara a implantar els xecs de formació a Catalunya, malgrat que la legislació nacional ja ho permet gràcies a la negociació de Ciutadans dels pressupostos generals de l’Estat. Els desocupats disposaran de l’assessorament d’orientadors del SOC, els quals els ajudaran i els informaran sobre la qualitat dels cursos oferts per centres acreditats.

 7. Ajudarem els treballadors a adaptar-se a les noves tecnologies. Establirem un programa d’ajuda als treballadors més grans de 45 anys que s’hagin d’adaptar perquè conservin la feina, d’acord amb l’antiguitat i perquè continuïn al lloc de treball.

 8. Fomentarem noves fórmules de treball, com el teletreball, que permetin facilitar la conciliació de la vida laboral amb la familiar i avançar en el compliment dels objectius de la reforma horària. Promourem acords per a permetre més flexibilitat de la jornada laboral com a eina per a fer efectiu el dret de totes les treballadores i treballadors a la conciliació de la vida laboral amb la familiar.

 9. Continuarem treballant per fer la vida més fàcil als autònoms i millorar-los la protecció social. La Llei de mesures urgents per als autònoms de Cs ja és una realitat. Gràcies a Ciutadans només pagaran pels dies que treballin, tindran la tarifa plana durant tot un any, les mares autònomes ho tindran més fàcil per a conciliar i tots pagaran menys impostos, atès que poder desgravar el menú del dia i les despeses de subministrament si treballen a casa.

 10. Facilitarem que els autònoms contractin substituts durant el temps de baixa per a no interrompre l’activitat. Crearem una borsa de treball al SOC, ordenada per perfils, perquè als autònoms que s’hagin de donar de baixa per accident, malaltia, maternitat o paternitat els sigui més fàcil contractar algú que els substitueixi i no hagin de interrompre l’activitat durant el temps d’absència.

 11. Facilitarem el relleu generacional dels autònoms que es jubilin perquè no hagin de tancar el negoci. Crearem un servei al SOC que permeti als autònoms amb una edat propera a la jubilació que entrin en contacte amb altres treballadors, preferiblement desocupats, que estiguin disposats a fer-se càrrec del negoci perquè no hagi de tancar per manca de relleu.

 12. Posarem tots els mitjans necessaris perquè els nostres emprenedors tinguin una «segona oportunitat» de debò després d’un fracàs empresarial i puguin tornar a tirar endavant. Facilitarem que els emprenedors puguin acollir-se a mecanismes de mediació i arbitratge per a la reestructuració dels deutes, incloses els que tinguin amb la Generalitat, perquè els deutes no es converteixin en una rèmora per a tota la vida i puguin tornar a tirar endavant després d’un fracàs empresarial.

 13. Ampliarem els mitjans de la Inspecció de Treball de Catalunya per lluitar contra el frau i la precarietat laboral. Pararem atenció especial als sectors amb índexs més alts de rotació laboral per detectar els contractes temporals fraudulents i posar-hi fi, i perseguirem el fenomen dels «falsos autònoms» per garantir-ne els drets laborals.

VI
Per una educació en llibertat, trilingüe i que garanteixi la igualtat d’oportunitats
Veure informacióAmagar informació

Un dels pilars fonamentals de l’estat del benestar és l’educació. No obstant això, durant dècades, els responsables polítics del procés no han prioritzat l’actualització i la millora contínua del sistema educatiu.

Avui dia, les escoles, els instituts i les universitats catalanes arrosseguen problemes endèmics que dificulten que l’ensenyament estigui a l’alçada dels nous reptes. A causa de la falta d’inversió en instal·lacions noves, han convertit a Catalunya en la comunitat amb més barracons de tot l’Estat.

Volem una escola pública on no se’ns polititzi els fills, on s’ensenyi a pensar i no què cal pensar. Una escola en llibertat i sense ideologies és fonamental per al desenvolupament personal dels alumnes. 

Garantir que tots els nens i joves reben una educació de qualitat, adequada a allò que necessiten i innovadora, en què no sigui necessari anar a una escola privada per a aprendre en català, castellà i anglès, de manera que a la pública i a la concertada també s’ensenyi seguint un sistema trilingüe. Creiem fermament que invertir en ensenyament és una aposta de futur. Els joves han de poder formar-se en un sistema educatiu que ofereixi les mateixes oportunitats a tothom i han d’estar preparats per a la societat del coneixement, com passa a les societats més avançades.

1. Per una educació de qualitat que promogui la igualtat d’oportunitats per a tothom

 1. Implantarem un model d’escola trilingüe de qualitat, en què el castellà i català siguin les llengües d’ensenyament a les aules, en igualtat de condicions, i fomentant que l’anglès també s’empri com a llengua vehicular. A més, promourem que tots els estudiants catalans puguin arribar a un nivell C1 d’anglès abans d’acabar el batxillerat o un cicle superior de formació professional.

 2. Posarem fi als barracons als centres educatius catalans. Avui dia a Catalunya hi ha més de 20.000 alumnes que estudien a barracons, més que a cap altra comunitat d’Espanya. Agilitzarem i finançarem la construcció de noves instal·lacions educatives per a tots els alumnes que avui dia les fan servir.

 3. Promourem que tots els alumnes catalans tinguin llibres de text de franc perquè les famílies catalanes estalviïn més de 200 € per any. Com ja hem aconseguit a altres CA, posarem en marxa programes de préstec de llibres de text perquè les famílies no hagin d’assumir aquest pagament cada mes de setembre. 

 4. Reduirem les taxes d’abandonament escolar primerenc per sota del 10 % abans de 2020. Ho aconseguirem mitjançant un programa dirigit a augmentar el nombre de professors de suport als centres amb alumnes d’entorns desfavorits i a l’atenció a la diversitat. Aprofitarem els recursos que Ciutadans hem negociat en els pressupostos generals de l’Estat per a obtenir finançament mitjançant programes de cooperació interterritorial amb aquest fi.

 5. Incrementarem un 50 % les places disponibles d’educació infantil de 0 a 3 anys al llarg de la legislatura. Avançarem fermament cap a la universalització de l’educació infantil i en garantirem la gratuïtat per ales famílies amb menys recursos. La nostra aposta per l’educació infantil afavorirà especialment les famílies que ho necessiten més. A banda, és una mesura essencial per a reduir la penalització que pateixen les dones en el mercat laboral per tenir fills.

 6. Promourem la millora dels resultats en matemàtiques i lectura dels alumnes catalans. L’objectiu és situar Catalunya entre les millors regions del món en la prova de PISA en els propers anys. Ho aconseguirem mitjançant una millora dels processos de formació del professorat i un augment dels recursos docents.

 7. Crearem més places per a professors de suport dins de l’aula. Implantarem un model normalitzat i generalitzat de professors de reforç que donin suport i atenguin cada dia la diversitat dels alumnes, per tal de prevenir dificultats possibles en l’aprenentatge. Aquests professors de reforç seran un complement del titular amb tasques i continguts específics i tutories personalitzades.

 8. Proveirem personal de suport a tots els centres que tinguin alumnes amb necessitats educatives específiques. Aplicarem mesures que permetin atendre de manera adient les necessitats particulars dels alumnes que ho necessitin.

 9. Dotarem amb personal qualificat tots els centres amb alumnat diagnosticat amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Facilitarem que els alumnes amb TEA puguin fer servir el servei de menjador si ho decideixen les famílies. Així mateix, garantirem un projecte educatiu en què coexisteixin les llengües de signes i escrites oficials.

 10. Posarem en marxa un protocol per a la detecció precoç que garanteixi una intervenció adequada en els casos d’alumnes amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL). Aplicarem un protocol als centres escolars que garanteixi una atenció correcta de la diversitat amb els suports psicològics i logopèdics adequats per a aquests alumnes.

 11. Garantirem els recursos suficients per a la detecció primerenca d’alumnes amb altes capacitats i els mitjans de suport necessaris perquè puguin assolir el desenvolupament màxim possible de les capacitats personals. Promourem el disseny d’itineraris que permetin a aquests alumnes aprofitar tot el potencial i atendre les necessitats específiques d’inclusió als centres educatius.

 12. Garantirem la plena inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives específiques a les activitats extraescolars i a les de lleure educatiu, com a centres d’estiu i colònies, reforçant la dotació de personal especialitzat per a atendre’l adequadament. Atorgarem beques a les famílies amb fills que no poden gaudir d’activitats d’estiu ni colònies, per les característiques específiques.

 13. Garantirem que els alumnes amb intoleràncies i al·lèrgies alimentàries rebin un menú adient i adaptat a les necessitats al menjador escolar del centre. S’hi elaboraran menús segurs i sense riscos per a la salut als centres on hi hagi alumnes amb al·lèrgies alimentàries greus. 

 14. Vetllarem perquè els alumnes amb estades hospitalàries perllongades tinguin les mateixes oportunitats que la resta dels companys. Disposaran d’atenció educativa a distància en tot moment i professors de suport que els ajudin a mantenir el ritme de la classe durant l’absència o a recuperar-lo després que es reincorporin.

 15. Actualitzarem el Programa biblioteca escolar Puntedu, amb l’objectiu de reconèixer i mantenir les biblioteques escolars de Catalunya, i millorar-ne la dotació. Afavorirem la coordinació entre els diferents centres escolars, en impulsa un sistema de catalogació comú, i entre les biblioteques escolars i les biblioteques públiques, en optimitzar-ne els recursos disponibles.

 16. Potenciarem la formació professional com a itinerari alternatiu amb la mateixa importància que el batxillerat i promourem acords amb empreses per estendre la FP dual.  Volem una FP de qualitat que permeti als joves adaptar-se als canvis tècnics i a les noves necessitats laborals.

2. Universitats excel·lents i de qualitat

 1. Incrementarem els fons per a beques universitàries. Volem garantir la igualtat d’oportunitats de tots els estudiants, amb independència del nivell de renda.

 2. Potenciarem l’excel·lència de les universitats de Catalunya per consolidar i millorar-ne la posició en el panorama internacional. Les nostres universitats ocupen els primers llocs entre el conjunt de les universitats espanyoles i apareixen en els rànquings internacionals. Consolidarem i promourem aquest potencial creant línies de finançament addicional per a aquelles universitats que aconsegueixin millorar els índexs de recerca, innovació i ocupabilitat.

 3. Defensarem els programes d’innovació i atracció de talent de les universitats catalanes. Facilitarem la transmissió de talent entre les universitats i les empreses per mitjà dels consorcis i els parcs de ciència i tecnologia vinculats a les universitats de Catalunya.

VII
Per una sanitat pública, universal i de qualitat
Veure informacióAmagar informació

Revitalitzarem el sistema de sanitat pública de Catalunya, revertirem les retallades que s’han fet i hi dedicarem l’atenció que no han parat uns governants amb l’únic objectiu de forçar la ruptura amb la resta d’Espanya i la UE. 

La sanitat s’ha abandonat per complet per part dels governs independentistes, que només se n’han recordat per a retallar-ne el finançament i les prestacions. La despesa sanitària a Catalunya és de 1.241 € per habitant, molt inferior a la de comunitats com Cantàbria (1.406 €), Múrcia (1.419 €), l’Aragó (1.427 €), Astúries (1.433 €) o Extremadura (1.448 €). Això és així perquè la Generalitat ha preferit destinar els diners a obrir «ambaixades» a l’estranger o a crear nous organismes, com ara Diplocat, per a fer publicitat del seu procés, en lloc d’invertir a millorar la qualitat d’una sanitat, cosa que és competència exclusiva de la Generalitat. 

Així, mentre el separatisme augmenta el gruix administratiu de la Generalitat i els «xiringuitos» polítics, el caos envaïa el servei d’emergències de l’Hospital del Mar, mentre que les llistes d’espera a la Vall d’Hebron per a obtenir un llit no deixaven de créixer. La sanitat, com tot el sistema de benestar de Catalunya, ha estat afectat greument a causa del malbaratament dels governs independentistes.

La prioritat ara ha de ser solucionar tots aquests problemes que afecten el dia a dia dels catalans, i no crear-los-en de nous. Cal posar fi a les retallades, a la falta de substitucions de personal, a les sobrecàrregues assistencials, al dèficit d’ambulàncies i a les llistes d’espera, i no enfrontar-los amb polítiques de divisió.

Així mateix, un dels grans objectius de Ciutadans és d’avançar pel que fa a la professionalització de la gestió sanitària, mitjançant la despolitització i l’establiment de les dinàmiques necessàries perquè hi siguin al capdavant els professionals més bons i més capaços, amb independència de les fílies ideològiques. D’altra banda, introduirem un sistema de rendició de resultats perquè la millora no sigui un pedaç, sinó un objectiu permanent.

 1. Revertirem les retallades que han fet en els últims anys els polítics independentistes al sistema públic de salut a Catalunya. Augmentarem el pressupost destinat a sanitat, obrirem els centres sanitaris que es van tancar sense justificació durant la crisi i disminuirem la precarietat laboral dels professionals mitjançant una programació, planificació, previsió i estabilització correcta de les plantilles, de manera que es garanteixi la substitució en els casos de baixes laborals i vacances, i el pagament de les direccions per objectius (DPO) al 100 %. 

 2. Aprovarem un pla Integral per a la millora del sistema públic de salut de Catalunya parant atenció especial a la millora de la prevenció i la reducció de les llistes d’espera. Prioritzarem la transparència com a base de la gestió de tots els centres sanitaris de Catalunya, mitjançant indicadors objectius de qualitat actualitzats, auditables, comparables i d’accés públic, per garantir que els valors fonamentals que centrin la política sanitària siguin la qualitat i l’equitat entre tots els ciutadans.

 3. Impulsarem una reforma integral de l’atenció primària per a situar-la de debò en el centre funcional del sistema sanitari públic. Reforçarem els equips d’atenció primària i la direcció haurà de retre comptes de manera periòdica partint d’indicadors objectius dels resultats de salut, de la qualitat cientificotècnica i percebuda, de la docència i la recerca, de la despesa i del rendiment assistencial. Fomentarem el pagament per incentius d’acord amb aquests indicadors, per incrementar-ne l’eficiència i recuperar i millorar el poder adquisitiu dels professionals. 

 4. Farem efectiu el dret de tots els usuaris a la llibertat d’elecció de centre hospitalari dins del sistema públic de salut. L’atenció primària dirigirà el procés de llibertat d’elecció de centre hospitalari segons criteris d’eficiència. L’objectiu serà introduir progressivament la possibilitat de triar lliurement per a derivacions hospitalàries. 

 5. Despolititzarem la gestió sanitària perquè la nostra sanitat pública la liderin i gestionin els millors professionals. Introduirem un sistema de rendició de resultats cada cinc anys. Per a la designació dels responsables i dels comandaments intermedis se seguiran processos de lliure concurrència, prenent com a base en els principis de mèrit i capacitat, de manera que s’evitin els nomenaments a dit i que no puguin realitzar-los càrrecs de lliure designació.

 6. Promourem l’atenció a la cronicitat en obrir de manera efectiva a la participació ciutadana, associativa i científica a tots els programes de salut, sobretot aquells relacionats amb la prevenció i la salut mental. Les associacions de pacients actuaran com a avaluadors externs del sistema i tindran veu en els òrgans de direcció dels centres. Els objectius pel que fa a l’atenció a la cronicitat es fixaran arribant a acords entre els professionals, l’administració i les associacions de pacients i se sotmetran a avaluacions periòdiques.

 7. Garantirem una atenció i prestació de serveis adients a tot Catalunya, per tal que tots els catalans tinguin accés a una atenció eficaç d’urgències i d’ambulàncies. Assegurarem l’assistència sanitària als punts allunyats dels centres hospitalaris mitjançant l’establiment de consultes d’alta resolució per a aquells pacients que visquin a més de 50 km de distància del centre hospitalari, i ampliarem de manera progressiva els serveis de telemedicina per a evitar desplaçaments innecessaris a la població que viu en el medi rural, sobretot a la gent gran.

 8. Potenciarem el valor assistencial dels professionals farmacèutics. Contribuirem a evitar la manca de compliment terapèutic per part de pacients crònics i polimedicats, i en l’àmbit sociosanitari i de l’atenció domiciliària. Amb aquest objectiu, es donarà accés als professionals farmacèutics a la història clínica que necessitin, mitjançant la millora de la integració en equips multidisciplinaris de salut, i es garantirà la confidencialitat de les dades dels pacients. Així , l’accés permet millorar l’assistència farmacoterapèutica de la població en coordinació amb la resta dels professionals sanitaris.

 9. Fomentarem una gestió integral de la salut mental de manera que es garanteixin els recursos assistencials i d’atenció social especialitzada. Proveirem més recursos a l’atenció primària, incrementarem el nombre de centres d’atenció a la salut mental, posarem en marxa programes específics per a les malalties més freqüents i més greus, i desenvoluparem programes específics d’inserció laboral que afavoreixin l’accés a l’ocupació de les persones amb problemes de salut mental. 

 10. Garantirem que tots els ciutadans de Catalunya siguin atesos en desplaçar-se amb les mateixes garanties i seguretat a qualsevol altra comunitat d’Espanya. Treballarem conjuntament amb la resta de CA per a assegurar la compatibilitat de la nostra targeta sanitària en tot el territori nacional i establirem convenis de col·laboració sanitària amb totes les comunitats. 

 11. Implantarem la història clínica electrònica del Sistema Nacional de Salut. Seguirem els passos d’altres CA que ja han aplicat aquesta mesura i impulsarem la interconnexió i l’intercanvi d’informació en tot el Sistema Nacional de Salut.

 12. Promourem la creació d’una recepta electrònica vàlida a tot el territori nacional. L’objectiu és que qualsevol ciutadà català pugui retirar els seus medicaments de les farmàcies arreu del país. 

 13. Facilitarem l’accés als centres de referència (CSUR) nacionals tant com si són a Catalunya o a altres CA. Simplificarem els tràmits burocràtics i exigirem a l’Estat un increment de la dotació econòmica del Fons de cohesió sanitària i del Fons de garantia assistencial.

VIII
Infraestructures de més qualitat i un medi ambient més protegit
Veure informacióAmagar informació

Els últims governs de la Generalitat no han fet servir les polítiques de territori i infraestructures per a resoldre els problemes dels catalans, com ara els retards de Rodalies o el pagament dels peatges, sinó per a enfrontar-nos amb el conjunt dels espanyols. 

Sota l’estelada i reclamant competències noves, el Govern ha intentat amagar veritables nyaps en les infraestructures i serveis que gestionava, com ara el forat d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL), la fallida de la línia aèria Spanair o l’escàndol del canal de regadiu Segarra-Garrigues.

Cal fer èmfasi en la línia 9 del metro, la qual suposa l’obra més cara de la Generalitat i la gestió més desastrosa de les infraestructures catalanes dels darrers anys, i que ja acumula un sobrecost injustificable. El pressupost inicial de les obres era de 2.000 milions d’euros i havia d’acabar-se el 2007. Avui dia, l’obra ja ens ha costat més de 6.000 milions, el triple d’allò previst, i encara cal acabar la part principal. Si se suma el que queda per acabar i el pagament dels interessos, finalment pagarem, de la butxaca dels catalans, més de 16.000 milions. Això és vuit vegades més del que ens van dir als ciutadans.

En vista del seu lema «com pitjor, millor», nosaltres ens esforçarem cada dia a tendir ponts i recuperar una proposta per a tots els catalans i arribar-hi a acords, i treballarem colze a colze amb la resta de les administracions perquè les obres necessàries puguin acabar bé. Ens centrarem per complet a resoldre els problemes dels ciutadans, i és que mentre altres volen la desconnexió, nosaltres volem estar millor connectats amb el conjunt d’Espanya, Europa i el món. Des de Catalunya volem liderar les reformes que necessita Espanya, també en infraestructures.

1. Prioritzarem les infraestructures estratègiques d’acord amb la necessitat i la rendibilitat socioeconòmica

 1. Impulsarem el Corredor Ferroviari del Mediterrani com a infraestructura de transport estratègica per a Catalunya, Espanya i Europa. El retard desmesurat que acumulen les obres del Corredor demostra que mai no va ser una prioritat ni per al PP ni per al PSOE. Tanmateix, els partits nacionalistes tampoc no han estat capaços d’aconseguir avançaments o millores per la seva actitud de confrontació. Volem que es lluiti de manera decidida per la finalització de les obres del Corredor Mediterrani per a impulsar el transport de passatgers i mercaderies, i com a mitjà imprescindible per a potenciar el creixement econòmic i la connexió de Catalunya amb la resta d’Espanya i Europa. És així que ho hem exigit a les negociacions dels pressupostos generals de l’Estat i ho continuarem fent.

 2. Establirem una avaluació independent, professional i imparcial dels projectes d’infraestructures, i prioritzarem les inversions en funció de la rendibilitat socioeconòmica i la sostenibilitat ambiental. No volem més obres infrautilitzades que s’executen pensant només en vots o a beneficiar amics polítics. Tots els projectes els avaluarà una oficina independent que valori la necessitat i el retorn de les inversions. Col·laborarem amb l’Oficina Nacional d’Avaluació de l’Estat, acabada de crear, per a compartir criteris i establir una metodologia comuna.

 3. Assumirem una vegada per totes i amb decisió les competències que té la Generalitat en Rodalies, per recuperar la confiança dels catalans en un mitjà de transport en què es realitzen 400.000 viatges cada dia. Invertirem en la modernització dels trens perquè siguin més fiables i accessibles, i millorarem notablement la informació al viatger. Adequarem els horaris i ampliarem la disponibilitat de trens «de tornada» a les darreres hores del dia, perquè anar amb tren sempre sigui una opció. Treballarem amb el Ministeri de Foment per a facilitar l’execució de les obres necessàries, reduir les incidències i ampliar i flexibilitzar els horaris i tarifes de trens Avant. És així que també ho hem defensat en les negociacions dels pressupostos generals de l’Estat i ho continuarem fent.

 4. Farem un gran salt pel que fa a la millora de la mobilitat, l’accessibilitat i la sostenibilitat mediambiental, amb el transport públic com a gran prioritat. Dissenyarem un nou mapa de concessions per a les línies de bus, per optimitzar-ne els recorreguts i coordinar-los amb la resta de mitjans de transport. Establirem una xarxa de nous aparcaments de dissuasió perquè l’accés als grans nuclis urbans i a les zones de més contaminació es pugi completar amb transport públic.

 5. Defensarem una ampliació ordenada de la Xarxa de Metro de Barcelona, avaluant-ne els retards i els sobrecostos que s’acumulen durant les últimes dècades. Fomentarem l’ús del nou metro a l’aeroport, integrant-lo en el bitllet de Rodalies i realitzant una campanya de promoció perquè es pugui arribar a l’aeroport amb la T-10.

 6. Exigirem la finalització progressiva de les concessions d’autopistes de peatges actuals per a igualar tots els espanyols en l’accés al transport per carretera. És urgent que avancem cap a un sistema de finançament d’autopistes i autovies equànime i sostenible. Garantirem que les concessions d’autopistes de peatge no es prorroguin automàticament i sense cap justificació quan acabi la concessió.

 7. Elaborarem un pla d’inversions per als propers cinc anys, amb les actuacions que tinguin una major rendibilitat socioeconòmica a curt termini, de manera que puguin ajudar a la recuperació econòmica. Farem un esforç inversor important per a millorar les infraestructures existents i executar les infraestructures que acumulen més retard com més aviat, com ara l’ampliació de la xarxa de metro i dels FGC, la creació d’aparcaments de dissuasió, el perllongament de la C-32 o l’ampliació de la C-58 entre Sabadell i Terrassa.

 8. Recuperarem el diàleg amb el Ministeri de Foment per a impulsar la finalització d’actuacions prioritàries a carreteres de titularitat estatal. S’hi inclouen la variant de Vallirana, la connexió de l’AP-2 amb l’AP-7, la B-40, l’A-27 o la duplicació de l’N-II.

 9. Facilitarem la posada en servei del canal Segarra-Garrigues suavitzant-ne els requisits d’accés. Les obres van començar el 2003 i es preveia que acabessin el 2012. Avui dia, tretze anys després de l’inici de les obres, l’aigua només arriba al 10 % de la superfície i no hi ha cap previsió per a la resta. No pot ser que la segona obra de més envergadura de la Generalitat gairebé no s’utilitzi, quan ja s’ha gastat el 90 % del pressupost inicial.

2. Potenciarem les energies renovables, l’autoconsum i l’economia circular per fer front al canvi climàtic

 1. Participarem activament en l’elaboració de la nova Llei estatal de canvi climàtic i transició energètica. Adaptarem la Llei catalana a les disposicions de la Llei estatal i negociarem amb el Govern d’Espanya els canvis necessaris per a garantir-ne la constitucionalitat, tot mantenint els objectius previstos de reducció d’emissions.

 2. Posarem en marxa un programa de suport a la rehabilitació d’habitatges i a l’eficiència energètica. Promourem un model d’edificació de «0 emissions» a les institucions públiques i patrons de consum responsable.

 3. Fomentarem programes de sensibilització mediambiental respecte de l’ús eficient de recursos i d’energia, del reciclatge, de la mobilitat sostenible i del canvi climàtic, entre d’altres.

 4. Desenvoluparem un programa de mobilitat sostenible que determini objectius mesurables de reducció de CO2 i millores en la qualitat de l’aire d’acord amb els ens locals. Amb aquest pla s’habilitarà una xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics suficients per a poder desenvolupar aquesta mena de transport. Promourem la mobilitat sostenible en el transport de massiu de persones, donant suport a la renovació de flotes. 

 5. Dissenyarem un esquema favorable a la generació distribuïda i a l’autoconsum elèctric. Establirem mesures de suport a la producció energètica renovable per a l’autoconsum, simplificant tant com es pugui els tràmits administratius, i promourem la regulació necessària per al desenvolupament de xarxes tancades de distribució, sobretot als polígons industrials.

 6. Farem un gir radical pel que fa a les polítiques de gestió de residus per a avançar cap a una «economia circular» de debò. Promourem mesures per a reduir els residus a l’origen, des del disseny i la producció, i minimitzar els residus als abocadors per complir amb els objectius de reciclatge fixats per la Comissió Europea. Controlarem que el 100 % dels residus generats es tractin prèviament i posarem fi als abocadors incontrolats.

 7. Donarem prioritat a la protecció dels parcs naturals i les zones d’especial conservació de la Xarxa Natura 2000. Cal posar en marxa una estratègia per a la recuperació del litoral i impulsar una xarxa de parcs subaquàtics i marins. En particular, donem suport a la declaració del Corredor de migració dels cetacis com a zona d’especial protecció d’importància per a la mediterrània (ZEPIM) del Conveni de Barcelona.

3. Donarem suport al sector agrari i en fomentarem la qualitat, la productivitat i la competitivitat

 1. Fomentarem la recerca, la innovació i la transferència de tecnologia en el sector agroalimentari, així com els projectes de col·laboració de la universitat amb els sectors agraris, ramaders i pesquers. Es finançaran projectes d’assessorament de les universitats a pimes agràries i cooperatives per a la millora tècnica i comercial de les explotacions.

 2. Jugarem fort per un desenvolupament rural integral, no sols agrari o ramader, sinó també social i econòmic. Promourem l’àmbit rural com a pol de cultura, turisme, desenvolupament i innovació i posarem fi a la bretxa digital que existeix entre el món rural i l’urbà per a no deixar enrere cap racó del nostre territori.

 3. Dotarem el Cos d’Agents Rurals de Catalunya amb els recursos humans i materials necessaris perquè puguin desenvolupar les funcions amb garanties i seguretat. Treballarem amb el Govern d’Espanya i amb el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i aportarem l’experiència de Catalunya per a elaborar una Llei marc estatal d’agents rurals que harmonitzi les funcions, els criteris d’accés i les condicions de treball entre els cossos de totes les CA.

 4. Aprovarem un pla director dels sistemes de regadiu de Catalunya en què es prioritzi la modernització dels regadius més antics per a millorar-ne la eficiència de l’ús d’aigua i la finalització dels que estiguin en construcció. Per mitjà del pla s’establirà una planificació basada en criteris de necessitat i rendibilitat social i econòmica, i disposarà d’un pressupost plurianual. No ens podem permetre polítiques erràtiques en un assumpte que requereix inversions públiques i privades contundents, i que repercuteix de manera tan directa en el sector primari i en el desenvolupament rural de Catalunya. 

 5. Controlarem i erradicarem la plaga del cargol poma que destrueix els arrossars del Delta de l’Ebre. Les mesures adoptades fins ara no han tingut cap coherència ni rigor tècnic i per això no han estat efectives. Cal més implicació de la Generalitat i més coordinació amb l’Administració General de l’Estat si es vol eradicar aquesta plaga de debò.

 6. Tractarem el problema de superpoblació de la fauna salvatge que la Generalitat no ha sabut gestionar. La presència cada cop més freqüent de senglars a carreteres i a zones periurbanes, com també la manca de control de les poblacions d’óssos al Pirineu, suposen una amenaça per a la seguretat viària i per a les explotacions agràries, cosa que l’anterior Govern s’ha negat a reconèixer de manera sistemàtica

 7. Promourem la qualitat en el sector pesquer i la millora de les condicions en què treballen els pescadors. Fomentarem les marques de productes de qualitat seguint l’exemple del Peix Blau i les experiències d’altres CA, i vetllarem per les condicions laborals i econòmiques dels pescadors i dels naviliers. Ens implicarem en el procés productiu per garantir la transparència pel que fa al cobrament d’ajudes a les parades biològiques o a la coordinació de parades entre confraries veïnes.

 8. Encoratjarem el consum de fruita, llet i altres productes frescos de proximitat als centres educatius. Una alimentació correcta és fonamental per a assegurar una bona salut. A Catalunya hi ha més de 70.000 infants amb carències alimentàries i prop del 30 % de tots els infants catalans pateix obesitat, una de les taxes més altes del país. Fomentarem la compra d’aliments frescos i saludables per part dels centres educatius, es prioritzarà l’adquisició de productes de proximitat i farem campanyes de sensibilització eficaces sobre hàbits i nutrició saludables

 9. Promourem una política forestal integral i sostenible que situï els boscos com a un actiu estratègic per a impulsar el desenvolupament rural i la creació i la fixació d’ocupació a les zones rurals. En col·laboració amb els municipis, fomentarem la gestió sostenible dels boscos, de manera que ampliarem les campanyes de desbrossament, crearem noves pistes forestals i fomentarem la generació de cultius en mosaic com a instruments que permetin l’aprofitament econòmic, la protecció de la biodiversitat i la prevenció dels incendis forestals.

IX
Recuperarem Catalunya com a referent turístic internacional de primer nivell
Veure informacióAmagar informació

Catalunya ha tingut una capacitat històrica indiscutible per a atreure de visitants d’arreu del món. Barcelona és una capital mundial i una destinació turística indiscutible: és la ciutat més visitada de tot Espanya i es troba entre les primeres destinacions favorites d’Europa. El conjunt de Catalunya ofereix una gran quantitat de paratges atractius per a turistes d’arreu del món.

El turisme és un motor de l’economia espanyola al qual Catalunya, sense cap mena de dubte, hi contribueix de manera determinant. Segons les dades de la Generalitat, l’11 % del PIB català va provenir de l’activitat turística el 2016. L’aventura separatista està a punt d’enviar a rodar un dels sectors principals de l’economia catalana, i posa en joc centenars de milers de llocs de treball que depenen del turisme directament i indirecta. 

La Generalitat ha dedicat milions d’euros a obrir ambaixades a l’estranger només per a parlar de separació i de divisió, en lloc de promocionar la imatge de Catalunya a l’exterior. Han deteriorat la imatge de la comunitat i han reduït les nostres oportunitats. A més, les darreres setmanes, els indicadors del turisme no han deixat de minvar: han augmentat les cancel·lacions de viatges a casa nostra i les previsions per al sector indiquen que pot perdre fins a un 20 % del capital, per la qual cosa es posarien en perill més de 400.000 llocs de treball . És una notícia pèssima per a les famílies catalanes que han fet molts esforços per a tornar a tirar endavant després de la crisi.

Ha arribat el moment de posar fi a aquesta pèrdua d’oportunitats que ha provocat l’aventura separatista. Hem de tornar a Catalunya la bona fama que sempre ha tingut a l’estranger i treballar perquè tornem a ser notícia per dades del turisme positives.

 1. Recuperarem la imatge de Catalunya com a destinació turística de referència nacional i internacional. Els últims esdeveniments i el procés independentista han malmès greument la imatge de Catalunya a l’exterior, i ara s’associa la comunitat a inseguretat i incertesa. Treballarem per recuperar la imatge d’una Catalunya atractiva, segura i tranquil·la, de manera que potenciarem el valor del nostre patrimoni cultural i natural perquè Catalunya continuï sent un destí de referència.

 2. Promourem estudis d’impacte social i econòmic del turisme com a punt de partida per a trobar noves formes de gestió turística. Es fixaran objectius a curt, mitjà i llarg termini per a garantir la convivència entre visitants i residents, per a establir les millores en les infraestructures i els serveis públics en municipis amb gran afluència turística en els mesos d’estiu, i mesures perquè els beneficis del turisme reverteixin en tota la població.

 3. Aprofitarem l’impuls del turisme per potenciar el sector tecnològic mitjançant la innovació en la gestió turística. El turisme influeix en molts altres sectors, com ara el comerç, la gastronomia o la cultura, i és clau per a la creació d’ocupació. A més, en els darrers anys s’ha convertit en un sector d’innovació, molt digitalitzat i dinàmic, i hi ha nombroses activitats relacionades.

 4. Reforçarem la internacionalització de l’activitat turística. Per mitjà d’acords amb el sector privat, captarem nous mercats i nous fluxos turístics, de manera que potenciarem els congressos internacionals a Catalunya i diversificarem l’oferta.

 5. Impulsarem la transició des del model actual, per a competir en qualitat i no sols en costos. Posarem en marxa un pla de reconversió i millora de la qualitat turística que promogui la millora d’instal·lacions públiques i establiments privats, l’aplicació de noves tecnologies i una millora de la formació dels gestors i del personal turístic, parant atenció especial al coneixement d’idiomes estrangers . 

 6. Potenciarem el turisme rural i l’agroturisme per revitalitzar les zones rurals. Fomentarem un turisme diferenciat, dirigit als visitants d’entorns naturals, de manera que potenciarem els esports a la natura, la nostra gastronomia i els esdeveniments tradicionals.

X
Una cultura que representi tots els catalans
Veure informacióAmagar informació

En una societat plural, oberta i avançada, la cultura mai hauria de servir per a fomentar l’exclusió, la divisió i el pensament únic. 

Durant els anys del «procés», els partits nacionalistes han posat la cultura al servei del separatisme i han obviat que la majoria de ciutadans tenen identitats culturals diverses que enriqueixen enormement Catalunya, la qual cosa fa que sigui una comunitat avançada, rica i solidària.

Al llarg d’aquest temps, han utilitzat la cultura com a un instrument a favor de la seva causa i no com a un bé que cal preservar per a les generacions futures. A més, han descurat el sector cultural i els seus professionals, i han deixat d’invertir en la modernització d’equipaments clau necessària per al foment d’una cultura que estigui a l’altura d’allò que demanen els ciutadans del segle XXI.

A Ciutadans considerem que la cultura és un dels eixos clau de la nostra societat. La nostra prioritat és fomentar una cultura oberta, accessible per a tothom, una cultura diversa, que representi la pluralitat cultural de la societat catalana i. en definitiva, una cultura al servei de les persones, no d’interessos o identitats excloents.

 1. Aprovarem una llei de mecenatge i un estatut de l’artista amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de les indústries culturals i de reforçar la protecció social dels artistes i dels autors. La millora dels espais de creació i el reforç de les oportunitats dels creadors permetrà que Catalunya torni a ser un eix artístic i cultural de primer nivell. 

 2. Fomentarem una cultura per a tothom, que serveixi com a element integrador i que sigui accessible per a tots els ciutadans amb independència de la situació socioeconòmica. Plantejarem mesures que afavoreixin l’accés a les escoles de música i dansa, afectades per retallades fortes durant la crisi, les quals han implicat una apujada de preus que no es poden permetre moltes famílies. 

 3. Des de les institucions públiques catalanes promourem el reconeixement de les manifestacions culturals que es realitzin en totes les llengües oficials.  Garantirem que en totes les pàgines web que depenen de la Generalitat es pugui accedir en totes les llengües oficials.

 4. Posarem en marxa un pla d’atracció de talent internacional dirigit a artistes, creadors i gestors culturals. Impulsarem la creació d’una comunitat de col·laboració publicoprivada que permeti el disseny d’un programa ambiciós de residències d’artistes i de beques que fomentin l’arribada dels millors creadors a la comunitat.

 5. Estendrem el nostre pla de xoc per a la tornada de les empreses a Catalunya també al sector de la cultura. No sols es tracta d’aturar la sortida d’empreses, sinó de recuperar aquelles que se n’han anat i encoratjar la creació artística i cultural d’altres a casa nostra. Estudiarem un sistema d’avantatges fiscals i facilitats administratives específiques per al sector cultural perquè tornin aquells que s’han anat, i d’altres entenguin que Catalunya és un bon lloc per a les empreses culturals.

 6. Coordinarem un pla d’acció que promogui la música clàssica i millori la situació de les orquestres. Augmentarem el pressupost destinat a les orquestres per part del Departament de Cultura, facilitarem les actuacions a grans equipaments, com ara l’Auditori de Barcelona, i afavorirem la col·laboració publicoprivada, de manera que es fomentaran les aportacions d’empreses. A més a més, cercarem la col·laboració de totes les administracions, mitjançant una estratègia conjunta de programació, seguiment i finançament.

 7. Promourem plans de col·laboració amb els museus principals del conjunt d’Espanya. Encoratjarem el préstec i l’intercanvi de grans obres d’art entre els museus autonòmics i estatals, parant atenció especial a aquells situats fora de les àrees metropolitanes.

 8. Fomentarem la creació de públics cinematogràfics i posarem fi a l’allunyament de les sales de cinema dels més joves. Posarem en marxa un programa basat en el reeixit «École et cinéma» que funciona a França des de fa anys, de manera que crearem un marc de col·laboració estable entre les sales de cinema i els centres escolars.

 9. Col·laborarem amb el Govern d’Espanya perquè la diversitat cultural i lingüística de Catalunya sigui present en l’acció exterior de l’Estat. Establirem un protocol d’actuació amb el Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació per a millorar la projecció internacional de la cultura catalana i presentarem al Parlament un informe sobre les gestions realitzades.

 10. Donarem suport a la candidatura del projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec per a formar part de la Xarxa de Geoparcs Mundials de la UNESCO. Proveirem assessorament tècnic i suport administratiu per al projecte, de manera que contribuirem a visibilitzar aquesta candidatura, la qual té un gran interès per al territori.  

 11. Donarem suport a la candidatura de la festa de Sant Jordi com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Coordinarem totes les iniciatives dirigides amb aquest fi i farem les gestions necessàries amb el Govern d’Espanya perquè aquesta candidatura doni els passos necessaris perquè la UNESCO la tingui en compte.